PREVCLOSE XNEXT

2017 – ett år som svischat förbi

Som många andra så här års blickar jag tillbaka över det år som passerat. Vid första anblick tänker man kanske att inte mycket har hänt – men det har det ju!

2017 var året då GotlandsMusiken lanserade sin nya logotype. Det här var ju inte bara ett byte av grafisk exponering med ett nytt, fräscht formspråk – med symbolik som inte hämtats från den klassiska musiken och samtidigt visar att GM är en konsert- och evenemangsaktör i tiden.

Det utgjorde grundbulten för den nya hemsidan, som tillgänglighetsanpassats för olika funktionshinder och nu även på engelska (ja, tyvärr översatt med Google Translate och därmed med diverse översättnings’goofar’).

Vi producerade för första gången en offentlig Årsredovisning för 2016, som nu ska bli tradition.

Vi lanserade även den korta filmen ”GM – det du inte vet” för att visa att vår verksamhet om ca 330 aktiviteter per år spänner över betydligt mer än de mer synliga offentliga konserterna.

Lanseringen löpte parallellt med ett genomgripande internt personalarbete angående GMs värdegrund under Anna Derwinger-Hallbergs kompetenta facilitering: varför finns GM? För vem? På vilket sätt? Det vill säga de värden vi alla vill stå för. Resultatet kokades ner till tre nyckelord: Närhet • Öppenhet • Tradition.

Under året brottades Region Gotland med det ekonomiska slukhål som utgjorts av stigande kostnader avseende hälso- & sjukvård och sociala tjänster. Mellan skål och vägg diskuterade politiker att lägga ner GM och ersätta det med ett kompband… här glömde man att GM ju faktiskt är det ultimata kompbandet för i stort sett all slags musik! Kultur- o Fritidsnämnd och dess förvaltning ifrågasattes, och beslut togs att lägga ned båda. Det som framstod positivt för kulturinstitutionerna i nedläggningsförslaget var att kulturen på så vis skulle bli en integrerad del i den regionala utvecklingen direkt under regionstyrelse och –förvaltning. Just nu avslutas rekryteringen av ny kulturstrateg OCH en ny avdelningschef för Kultur & Fritid – en viktig rekrytering för kulturen i och med att de tre enhetscheferna som tillsätts representerar länsbibliotek, Almedalsbibliotek och Fritid – men inte för kulturen. Vi får väl sedan se under 2018 hur den teoretiska strukturen kan komma att fungera i verkligheten!

Tillsammans med Norrbotten Big Band (NBB) och Bohuslän Big Band (BBB) utgör Visby Storband Sveriges enda storband med anställda musiker. Av dessa ca 30 musiker är 29 mån och en kvinna! Internationellt ser det i stort sett ut på samma sätt… Vi har länge undrat varför kvinnor är så underrepresenterade i den professionella storbandsmusiken (vid sidan av sångerskor förståss), och vi bestämde gemensamt att ansöka om medel från Kulturrådet för projektet ”Jämställt Storband”, som nu drivs från GM. Projektet är tänkt att löpa över tre år. År 1 vill vi borra i frågan varför det ser ut som det gör: är det synliga eller osynliga sociala strukturer som får kvinnor att inte välja att spela i professionella storband? Eller ensemblestruktur och arbetssätt? Eller rent musikaliska skäl? Vi har anställt en projektledare och en genusexpert som gemensamt ska intervjua såväl individer inom jazzmusiken, främst kvinnor, liksom representanter för regionala ungdomsstorband och Kulturskolor. Från år 2 och framåt siktar vi på att hitta god metodik och förebilder som kan öppna vägar och inkludera många fler unga tjejer och kvinnor in i den professionella storbandsmusiken. I tillägg så planerar vi nu fler storbandsupplevelser för den gotländska publiken genom utbyten med NBB (2019) och BBB (2020)!

Ett annat spännande projekt som GM drivit lokalt är ”Songlines” – ett musikintegrationsprojekt för unga på flykt, där vår projektledare Julia Westberg arbetat upp kontakter på bl a flyktingboenden, skolor och privatpersoner, och där musiken kan spela en oerhört viktig roll för nyhitkomna – för social integrering och som meningsfullt tidsfördriv i väntan på beslut om uppehållstillstånd (eller ejL). När Sting 2017 fick Polarpriset, beslutade han att ge prissumman till Songlines-projektet i Sverige! Vi jobbar på och har bl a i samarbete med GMs Vänförening fått stöd för ett delprojekt från Länsstyrelsen under första halvåret 2018!

GM-gig jag särskilt minns under 2017:

  • Brasset med Orsa Spelmän (Havdhem 4/2): mysigt, folkligt, med stråk och blås som en liten orkester!
  • LaGaylia och Visby Storband (Wisby Strand 18/2); jag trodde på förhand att hon bara var en blek Whitney Houston-kopia… Icke alls så!!
  • ”Speglade blommor” med GMs Orkester och pianosolist Anna Christensson (Almedalsbiblioteket 26/2): Prokofiev, Mozart och Mattias Svensson-Sandells purfärska (och krävande) pianokonsert!
  • Mötet och musiken med samtliga storbandsmusiker från NBB, BBB och Visby Storband i Malmö 1-2/6 – liksom vårt konsertbesök i Köpenhamn med det amerikanska bandet ”Snarky Puppy”!
  • Konserterna med Pugh och Jono vid premiären av Wisby StrandFestival (12/7) – och kanske då särskilt den gemensamma avslutningen med hårt gungande ”Här kommer natten”!
  • Familjekonserten med Dan Bornemark och Gotlands Gosskör (Länsteatern 21/10): kul musik, roligt och spännande för barn i alla åldrar!

OCH:

  • Vår gamla hemvist i Vibble har rustats upp och blivit väldigt fint tack vare ny och engagerad ägare
  • Vi har med Länsteatern under året påbörjat en spännande musikteaterproduktion som har sin Sverigepremiär i oktober 2018!
  • Vårt ”Arts School Day” genomfördes framgångsrikt för tredje gången – och har nominerats till Region Gotlands Förnyelsepris (mars-18)
  • Personligen har det blivit ganska mycket resande under året: som ordförande för MusikChefsKollegiet, som adjungerad i Regional Musik i Sveriges styrelse, som nybliven medlem i Svensk Scenkonsts styrelse: Kul och inspirerande möten på många olika plan, som jag tror över tid kan tillföra Gotland nya musikaliska impulser. Och så avslutade jag i juli den 80 mil långa ”Camino de Santiago” genom att gå första etappen (som jag tidigare missat) över Pyrenéerna med min 10-årige son och 70-årige bror.