STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

AKTUELLT

Ny länsmusikchef för Gotlandsmusiken utsedd

Gotlandsmusikens styrelse har idag beslutat att utse Helena Wessman till ny länsmusikchef för Gotlandsmusiken efter Dag Franzén som vid årsskiftet kommer att gå i pension efter 12 år på chefsposten. 

Helena Wessman har en mycket gedigen bakgrund. Nu är hon rektor för Kungliga Musikhögskolan. För att bara nämna hennes chefstjänster under de senaste 15 åren därutöver, så har Helena Wessman varit konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören; VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker AB och högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. 

– Vi har gjort en drömrekrytering, säger Inger Harlevi, ordförande i Gotlandsmusiken. Den breda erfarenhet Helena har med sig, förenat med hennes gotländska bakgrund och kunskap och känsla för det gotländska samhället, gör att vi går en mycket spännande tid till mötes. 

Helena Wessman har i sin ansökan gett en bred beskrivning av hur hon vill utveckla Gotlandsmusiken och dess ensembler till att manifestera sig i rollen som en oumbärlig resurs i det gotländska samhället. Med Region Gotlands kulturplan som bas vill Helena hitta samverkan med inte enbart musiklivets många aktörer utan också med olika politikområden, som skolan, sjukvården, äldreomsorgen, friskvården, totalförsvaret samt det lokala näringslivet och besöksnäringen. 

– Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Gotlandsmusikens medarbetare och i dialog med regionala aktörer och civilsamhället utveckla Gotlands musikliv, säger Helena Wessman. Jag är mycket glad och stolt över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att knyta många nya kontakter. Att uppdraget ger möjlighet till permanent bosättning på ön är en gyllene bonus.