PREVCLOSE XNEXT
brass

Anna Hederstedt

Anna Hederstedt

Valthorn

Anna Hederstedt, född 1960. Uppväxt på Karlskoga Musikskola, spelat althorn/valthorn sedan 1970. Studerade på Ingesunds Musikhögskola 79-83. Har varit anställd som brasslärare på Kulturskolan Gotland 1985-2014, sedan augusti 2014 anställd vid GotlandsMusiken. Anna är även ansvarig för GotlandsMusikens engagemang i El Sistema.

Anna Hederstedt, born in 1960 and grew up as a young musician at Karlskoga Music School where she began playing the Tenor Horn and French Horn in 1970. She studied at Ingesund Music Academy between 1979 and 1983. Anna was then employed as a brass teacher at the Gotland School of Culture between 1985-2014. She joined GotlandsMusiken in 2014.
Anna is also responsible for GotlandsMusikens involvement in the El Sistema music education program.