PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
brass

Anna Hederstedt

Anna Hederstedt

Valthorn

Anna Hederstedt, född 1960. Uppväxt på Karlskoga Musikskola, spelat althorn/valthorn sedan 1970. Studerade på Ingesunds Musikhögskola 79-83. Har varit anställd som brasslärare på Kulturskolan Gotland 1985-2014, sedan augusti 2014 anställd vid GotlandsMusiken. Anna är även ansvarig för GotlandsMusikens engagemang i El Sistema.

Anna Hederstedt, born 1960. She grew up as a young musician at Karlskoga Music School, where she played alto horn / whale horn since 1970. She studied at Ingesund Music Academy the years 79-83. Anna was employed as a brass teacher at the Gotland School of Culture between 1985-2014, and since August 2014 she is employed by GotlandsMusiken. Anna is also responsible for GotlandsMusikens involvement in El Sistema.