PREVCLOSE XNEXT
23 augusti

Är du en av körledarna vi söker?

Are you the choirleader we are looking for?

Campus Gotlands Kammarkör är en kör för den körvana sångaren främs för studenter men även personal och andra körglada sångare har varit med i denna kör som nu legat i träda pga pandemin. Repertoaren har varit blandad från klassiska mästare till nutid och folkmusik från alla världens hörn. Läsåret börjar med ett sångprov för att säkerställa en viss nivå. Vi söker en körledare som med sin erfarenhet och sångglädje kan bygga upp denna kör igen. Kören träffas en gång i veckan kl 18:30 – 21:00, med paus och ca 15 gånger per termin.

Rindi Voices är en kör för att träffa andra studenter och skaffa sig minnen från studenttiden som inte bara handlar om tentor och poäng. De sjunger med en avslappnad stämning där alla får vara med. Repertoaren har varit studentvisor, luciatåg och populärmusik. Vi söker en körledare med smittsam sångglädje som gör varje körrep till en rolig stund.
Kören träffas en gång i veckan kl 16:30 – 18:00, med paus ca 15 gånger per termin.

Vi hoppas att körerna ska kunna starta upp redan i september, hör av dig om du vill höra mer till: vera.kebbe@gotlandsmusiken.se

Detta är ett samarbete mellan GotlandsMusiken och Uppsala universitet där GotlandsMusiken sköter administrationen för körerna.

Campus Gotland Chamberchoir is a choir for more experienced singers consisting of both students and staff at Campus Gotland. The singers do and audition before joining to ensure a high enought level. We are looking for an experienced choirleader and conductor that wants to help rebuild and develop this ensamble. The ensamble meets once a week 18:30-21:00, 15 times per semester.

Rindi Voices is a choir is a more casual choir witch focuses more on the joy and community of beeing in a choir. The reportoir consists of everything from folkmusic, classic student songs to arrangements of popularmusic.
Everyone are welcome and there is no audition for the singers. We are looking for an experienced choirleader that wants to help rebuild and develop this ensamble and spread the joy of singing in an ensamble. The ensamble meets once a week 16:30 - 18:00, 15 times per semester.

If u are intressted or want more information, please send an email to vera.kebbe@gotlandsmusiken.se

This is a collaboration between GotlandsMusiken and Uppsala University. GotlandsMusiken is the producers and managers of both the choirs.