PREVCLOSE XNEXT

Art school day

GotlandsMusiken är huvudarrangör för Arts School Day.
Detta årliga evenemang möjliggör att samtliga åttondeklassare på Gotland får uppleva musik, teater, dans och konst en tidig höstdag. GotlandsMusiken samarbetar här nära med öns högstadieskolor, Länsteater Gotland, Gotlands Konstmuseum, estetlinjerna på Wisbygymnasiet m fl.

Mer info och bilder finns här!

Art school day

GotlandsMusiken is the main organizer of Arts School Day.
This annual event allows all eighth-graders at Gotland to experience music, theater, dance and art on an early autumn day. GotlandsMusiken collaborates closely with the island's secondary schools, Länsteater Gotland, Gotland's Art Museum, the aesthetic lines at Wisbygymnasiet and others.

More info and pictures are available here!

  MEDIA

Video

Audio

 • Bahia Funk

  Kenneth Wernqvist & storbandet

 • Gotländsk sommarnatt

  Visby Storband & Magnus Appelholm

 • Van Palten

  & GotlandsMusikens orkester

 • Carmina Burana (2016)

  GotlandsMusikens Orkester

 • Lady B Good

  Georgie Fame & storbandet

 • Proms(2010)

  GotlandsMusikens orkester