PREVCLOSE XNEXT

Att göra skillnad

Gotlands musik- och kulturliv är så mycket mer än bara de tre R:en: rosor, raukar och ruiner! Här finns en fantastisk samtidskultur med ett oerhört rikt musikliv. Besök Visby en helg i exempelvis oktober eller april och du kommer att finna en mängd konserter, jam sessions och föreställningar. Troligen mycket mer än någon annan stad i landet med jämförbar storlek.

Ö-läget med dyra övernattningar och resor, otillräckliga anslag samt saknaden av ett konserthus skapar svårigheter för professionella, semiprofessionella och amatörmusiker på ön. Men trots allt detta har Gotland en sällsynt skaparkraft.

Kyrkor, skolor, bygdegårdar och krogmiljöer utnyttjas som spelplatser, där musikerna själva ofta tar initiativet. Gotland har även lokala livemusikarrangörer som till exempel Kulturföreningen Roxy, Musikaliska Sällskapet, Kammarmusikfestivalen, Wisby Strand och Wall of Sound. Och som tillägg till detta har Gotland de mest aktiva kulturkonsumenterna och även landets mesta körverksamhet.

Det är i detta musikaliska ekosystem som GotlandsMusiken är en stark aktör. Genom både egna produktioner och samarbeten musiksätter vi ön och fungerar som ett stödjande komplement till det gotländska musiklivet. Vi organiserar Gotlands Musikråd, ett nätverk för öns musiker, arrangörer och musikutbildningar. Vi samarbetar med öns framstående musiker, band, körer och ensembler och jobbar även aktivt med musik för och med barn och unga.

Vi arrangerar barnmusikaler, Musik Direkt, Gotlands Sinfonietta och samarbetar med Gotlands Musikalkompani, Gotlands Tonsättarskola, estetlinjen på gymnasiet, Uppsala Universitet Campus Gotland, Kulturskolan och inte minst skol- och familjekonserter, som till exempel Arts School Day med öns alla åttondeklassare i publiken.

GotlandsMusiken ger ofta konserter i vården, framför levande musik för alla Gotlands skolelever åk 0-6 och på öns bibliotek, som i det stora hela inte hörs genom bruset, men som i det lilla spelar en enorm roll för öns invånare. Däremellan arrangeras större produktioner som till exempel Carmina Burana v.2.0, med konserter i både Visby, Linköping och i Myrviken (Jämtland), som gett mersmak för samarbeten med Länsteatern på Gotland och våra systerorganisationer över hela landet.

GotlandsMusiken spelar över hela ön: 45% av verksamheten görs i Visby, 45% på landsbygden och 10% i Sverige och utlandet.

Jag är stolt över att GotlandsMusiken gör skillnad i det gotländska samhället och ger öns invånare, vuxna och barn, möjlighet att uppleva och även delta i kvalitativa musikupplevelser över hela ön, året runt.