PREVCLOSE XNEXT

Bästa kompbandet

I dessa för Region Gotland tuffa ekonomiska tider är det inte konstigt om ansvariga politiker funderar över vad som är nödvändigt och inte i servicen till regionens invånare. ETT av dessa inbesparingsförslag var att avskeda samtliga musiker på GotlandsMusiken och istället anställa ett kompband. Det här var väl inte världens mest genomtänkta förslag och lyckligtvis skrotades idén på ett tidigt stadium.

MEN om man tänker efter, så är ju GotlandsMusiken idag kanske redan det ultimata kompbandet – med en jazzgrupp, en blåsarkvintett, en brassextett, en orkester och ett storband, som gärna och ofta vill spela med andra!? Och inte bara det: varje ensemble kan också stå på egna ben. GotlandsMusiken har idag 14 professionella, heltidsanställda musiker + 1 konstnärlig resurs, dvs. en pott som tillåter oss att ta in professionella frilansare i olika produktioner. GotlandsMusiken spelar själva till exempel klassisk och nutida konstmusik i stor och liten ensemble, jazz och underhållningsmusik, brunnsmusik – men kan även spela rock, pop, house, blues, gospel etc-gärna med andra! Kan man tänka sig en mer flexibel och konserterande/ackompanjerande ensemble än GotlandsMusiken? Jag tror inte det. Och det går helt i linje med GotlandsMusikens ändamål: att vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution.

Vi har under året även bedrivit ett värdegrundsarbete på jobbet, diskuterat hur vi ser på oss själva och hur andra ska uppfatta oss. Det hela kokade ner till tre ord:

  • Närhet – till sina känslor, till varandra, till publiken, till Gotland, till musikupplevelsen
  • Öppenhet – nytänkande, förslag utifrån och inifrån, bygga samarbeten lokalt, nationellt och internationellt, bygga starka relationer med öns musikutbildningar, respekt för vår publik och för varandra
  • Tradition – yrkesstolthet, musikerhantverket, musiktradition och bildning