PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Biljetter


Biljetter bokas genom biljettbokningssystem samt på dessa platser:


VISBY
Bokhandeln Wessman & Pettersson, Adelsgatan
Endast Uthämtning
Vardagar: 10:00-18:00
Lördag: 10:00-16:00
Söndag: 12:00-16:00


TURISTBYRÅN, Donners plats 1 (Donnerska huset)
Kassaförsäljning/uthämtning
Öppettider:
Juni-augusti: alla dagar 09:00-18:00
Maj och september: alla dagar 09:00-17:00
Oktober-april: mån-fre 09:00-17:00, lör 10:00-16:00

ROMA
Romabokningen
Telefon/kassa/uthämtning
Vardagar: 10:00-17:00


HEMSE
Hemse Blomsterhandel
Endast uthämtning
Vardagar: 09:30-18:00
Lördag: 10:00-14:00


KLINTEHAMN
Klintehamns kiosk och spel
Endast uthämtning
Vardagar: 09:00-19:00
Lördag: 09:00-16:00
Söndag: 11:00-16:00


Det går även bra att lösa biljett på respektive spelplats. Kassan öppnar en timme innan konsertstart. Det går bra att betala med kontanter, kort samt Swish. Abonnemang till konsertserierna köper du på telefon 26 43 50.
Vardagar 10-12 och 13-15.

Tickets

Logo Ticketmaster ticket booking systems and in these locations:

VISBY
Bookstore Wessman & Pettersson, Adelsgatan
Only pickup
Weekdays: 10:00-18:00
Saturday: 10:00-16:00
Sunday: 12:00-16:00

TOURIST OFFICE, Donner's place 1 (Donner house)
Cash sales / pickup
Opening hours:
June-August: every day 09:00-18:00
May and September: every day 09:00-17:00
October to April: Mon-Fri 09:00-17:00, Sat 10:00-16:00

ROMA
Roma reservation
Phone / cash / pickup
Weekdays: 10:00-17:00

HEMSE
Hemse flower shop
Only pickup
Weekdays: 09:30-18:00
Saturday: 10:00-14:00

KLINTEHAMN
Klintehamns kiosk and games
Only Pickup
Weekdays: 09:00-19:00
Saturday: 09:00-16:00
Sunday: 11:00-16:00

It is also possible to buy a ticket at each venue. Office opens an hour before the concert. It is possible to pay with cash, cards and Swish.

Subscriptions to the concert series you buy by phone 0498-26 43 50
Weekdays 10:00-12:00 and 13:00-15:00.