PREVCLOSE XNEXT
brass

Erik Skagerfält

Erik Skagerfält

Tuba

Erik Skagerfält född 1960 i Stockholm, spelar tuba. Han var starkt engagerad i orkester-föreningen ”Blåsmasters”. Anställd vid SL:s Musikkår i Stockholm 1984-1994. Lärare har varit Jan Erik Tyllander, Carl Otto Naessèn, Mikael Lind. Skolor: Stockholms musikklasser – Adolf Fredrik, Kommunala Musik Institutet, Dalarö Folkhögskola. Anställdes vid GotlandsMusiken 1994. Erik är även producent för GotlandsMusikens Orkester.

Erik Skagerfält, born 1960 in Stockholm, plays tuba. He was heavily involved in the orchestra association "Blåsmasters" and employed at SL's Music Choir in Stockholm between 1984-1994. He has studied with Jan Erik Tyllander, Carl Otto Naessén and Mikael Lind. He was educated at the schools Stockholm Music Classes - Adolf Fredrik, Municipal Music Institute, Dalarö Folkhögskola. He joined GotlandsMusiken in 1994.
Erik is the producer for GotlandsMusikens Orchestra.