PREVCLOSE XNEXT

God fortsättning på 2017!

Och välkommen till GotlandsMusiken i ny skrud!

GotlandsMusiken har i olika former funnits sedan Nationalbeväringens dagar, närmare bestämt sedan 1838. Vi har som institution upplevt en rad genomgripande förändringar, som i grunden förändrat vad vi gör, hur vi gör, och för vem vi gör det.

På grund av vårt ö-läge har vi en låg mobilitet bland främst musikerna, där en del varit anställda 40 år eller mer. Det kan då vara lätt att falla in i en jämn lunk av vanor – men istället vill vi jobba oförtrutet på att förhålla oss till och bättre betjäna vårt ständigt föränderliga samhälle.

GotlandsMusiken är idag en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner som uppbär både statliga och regionala verksamhetsanslag. Vår region är Gotland och gotlänningarna därmed vår primära målgrupp: olika åldersgrupper, geografisk och socio-ekonomisk belägenhet, infödda och inflyttade, publik och musikutövare: vårt uppdrag omfattar alla!

Tidigare var militären en av våra största kunder. När regementena så försvann i början av 00-talet, utvecklade vi istället våra Konsertserier, som innehåller musik och artister som ska passa olika målgrupper – men alltid med kvaliteten som vårt främsta kännetecken. Under mina 4.5 år här som direktör har redan ett antal förändringar gjorts. Vi har t ex slutat marschera och lämnat tillbaks uniformerna, vi har försökt att bli mer eklektiska i vårt musikval, och vi har satsat än mer på vår verksamhet för och med barn och unga. Och nu är det så dags att ändra vår kostym!

Vi har tillsammans med vår kommunikationsbyrå Kusinerna arbetat med att förnya och uppdatera vårt varumärke, bl. a vår logotyp som hängt med sedan 1970-talet.

Inför säsongen 2016/17 började vi med att ändra format och design på programböcker och affischer, förändringar som mottagits positivt av många.

Nu, i början av 2017, lägger vi så sista handen vid vår nya logotyp, som diskuterats och godkänts av både styrelse och personal. Vi vill att den nya logotypen ska

  • Ha namnet GotlandsMusiken kvar
  • Vara modern utan att vara alltför trendig – inte vare sig för kaxig eller mesig
  • Associera till ljud- och musiksymboler utan de gamla not- och instrumentstereotyperna
  • Skapa en scenisk form, en konsertkänsla, att något händer här

Vi tycker nog att vi, med Kusinernas hjälp, lyckats väl i vårt uppsåt!

Vi tar nu också tillfället i akt och introducerar vår nya hemsida, som Du kära läsare uppenbarligen har hittat till! Den ska vara attraktiv, tillgänglig, föränderlig, informativ, tvåspråkig och informell – en hemsida man gärna besöker igen och igen!

Har Du synpunkter, kommentarer, idéer på vår nya hemsida? Eller om något annat GotlandsMusiken gör? Hör då av dig i Idélådan som du hittar under ”Kontakt” i menyn ovan!

Trevlig hemsidesupplevelse önskar dig