PREVCLOSE XNEXT
kvintett

EMMA REID, ERIK RONSTRÖM & GOTLANDS BLÅSARKVINTETT

Masterful Folk Musicians

Folkmusiken har en alldeles speciell förmåga att röra sig fritt genom tid och rum. Nu stämmer Gotlands Blåsarkvintett upp tillsammans med två av genrens främsta instrumentalister. I ett levande program vävs mer lokala toner samman med musik från såväl Storbritannien som stormaktstidens slagfält i Poltava.

På fiol medverkar Emma Reid, som efter uppväxten i England studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hon sedermera blev lektor. Idag är hon ett av folkmusikens mest framstående namn. Hennes personliga spelstil och förmåga att lekfullt tala genom tonerna gör henne till en enastående musiker. Hon har gett ut flera album, turnerat i en rad konstellationer och verkat som teatermusiker vid Dramaten.

Gotländske Erik Ronström, också han utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, bidrar med mästerligt gitarrspel. Erik är en efterfrågad folkmusiker och kreatör, med ett ödmjukt och samtidigt kraftfullt musikaliskt uttryck där tradition och nyskapande ständigt går hand i hand. 2021 tilldelades han en Grammis för Årets folkmusik ihop med Lena Jonsson Trio, där han är verksam gitarrist.

Arrangemangen är till stor del skrivna av Jakob Norin.

Gotlands Blåsarkvintett 
Emma Reid fiol
Erik Ronström gitarr

Folk music has a very special ability to move freely through time and space. Gotlands Blåsarkvintett is performing together with two of the genre's foremost instrumentalists. More local tones are woven together with music from both Britain and the battlefields of the great power era in Poltava.

Emma Reid participates with the violin. After growing up in England she studied at the Royal College of Music in Stockholm, where she later became a senior lecturer. Today she is one of folk music's most prominent names. Her personal playing style and ability to playfully speak through the notes make her an outstanding musician. She has released several albums, toured in a number of constellations and worked as a theater musician at Dramaten.

Gotland resident Erik Ronström, also educated at the Royal College of Music, contributes with a masterful guitar playing. Erik is a sought-after folk musician and creator, with a humble and at the same time powerful musical expression where tradition and innovation constantly go hand in hand. In 2021, he was awarded a Grammy for Folk Music of the Year together with Lena Jonsson Trio, where he is an active guitarist.

The arrangements are mostly written by Jakob Norin.

Gotlands Blåsarkvintett
Emma Reid violin
Erik Ronström guitar

27/1
Östergarns bygdegård
19:00