PREVCLOSE XNEXT

Klassiska toner i advent

Classic Tones in Advent

GotlandsMusikens Blåsare under ledning av dirigent Mattias Svensson Sandell bjuder in till en musikalisk högtidsstund i advent, där kyrkorummet fylls med stämning och karaktär.

Programmet består av ett antal klassiska stycken skrivna av framstående tonsättare. Här ges Edvard Griegs mäktiga Holbergsvit i ett unikt arrangemang för blåsare av Ingvar Karkoff.  GotlandsMusikens Mats Hoffman är solist i Archangelo Corellis Sonata a quattro på piccolatrumpet, och det blir även högtidsmusik av både Otto Olsson och Ruben Liljefors. Dessutom får publiken njuta av originalmusik för dubbelkvintett med en djupt klingande mix av trä och brass som lämpar sig utmärkt för kyrkornas speciella akustik.

GotlandsMusikens Blåsare är en sammanslagning av våra båda ensembler Gotlands Blåsarkvintett och Gotland Brass. Mattias Svensson Sandell är kompositör och utbildningsledare vid Gotlands Tonsättarskola och anlitas återkommande vid GotlandsMusikens konserter.

GotlandsMusikens Blåsare under the direction of conductor Mattias Svensson Sandell invites you to a musical celebration in Advent, where the church room is filled with atmosphere and character.

The program consists of a number of classical pieces written by prominent composers. Here, Edvard Grieg's mighty Holberg Suite is given in a unique arrangement for winds by Ingvar Karkoff. GotlandsMusikens Mats Hoffman is soloist in Archangelo Corelli's Sonata a quattro on the piccola trumpet, and there will also be festive music by both Otto Olsson and Ruben Liljefors. In addition, the audience can enjoy original music for double quintet with a deep-sounding mix of wood and brass that is excellent for the churches' special acoustics.

GotlandsMusikens Blåsare is a merger of our two ensembles Gotlands Blåsarkvintett and Gotland Brass. Mattias Svensson Sandell is a composer and educational leader at Gotlands Tonsättarskola and is regularly hired at GotlandsMusikens concerts.

8/12
Gammelgarn kyrka
19:00
GotlandsMusikens blåsare, Mattias Svensson Sandell & Mats Hoffman