PREVCLOSE XNEXT
kvintett

Nötknäpparen – en dansföreställning

The Nutcracker – A Dance Performance

Tjajkovskijs klassiska balett Nötknäpparen framfördes för första gången 1892 i Sankt Petersburg och har sedan dess älskats av människor världen över. Nu tolkas den fritt av Kulturskolans danselever under ledning av skolans pedagoger.

Såväl originalberättelsen som själva koreografin får en ny, lokal bearbetning och ett spännande framförande. De unga dansarna ackompanjeras av Gotlands Blåsarkvintett.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vaccinationspass (så kallat vaccinationsbevis) och ID-kontroll sker utanför foajén för samtliga besökare över 18 år. Undantag ges för personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig och har intyg för det. Under 18 år undantas från kravet på vaccinationsbevis men besökare över 15 år skall visa ID.

Giltigt vaccinationsbevis laddar du ned här: www.covidbevis.se

Tillgänglighet ramp, för att boka rullstolsplats kontakta GotlandsMusiken via vera.kebbe@gotlandsmusiken.se eller ring 0498-264450 under kontorstid.

Tchaikovsky's classical ballet The Nutcracker was first performed in 1892 in St. Petersburg and has since been loved by people around the world. Now it is interpreted freely by Kulturskolan's dance students under the guidance of the school's educators.

Both the original story and the choreography itself get a new, local adaptation and an exciting performance. The young dancers are accompanied by Gotland's Wind Quintet.

5/12
Säveaulan, Visby
14:00
Kr
Fri entré
Gotlands Blåsarkvintett, danselever från Kulturskolan Gotland, Gia Schager, Camilla Båge, Helena Södergren & Tove Östling