PREVCLOSE XNEXT
kvintett

Piazzolla 100 år!

Piazzolla 100 years!

Den finlandsfödda accordeonvirtuosen och kompositören Minna Weurlander har ägnat sitt liv åt musik. Hennes konstnärliga uttryck och musikaliska bredd gör henne till en helt unik artist som rönt stort intresse hos en internationell publik. Endast 15 år gammal blev hon världsmästare i accordeon och började turnera vida omkring. Hon är utbildad vid solistlinjen på Konstuniversitetet Sibelius-Akademin i Helsingfors, och räknas numera som en av Europas främsta och mest mångsidiga konsertaccordeonister.

Sedan 20 år tillbaka är Minna verksam i Sverige. Genom åren har det blivit samarbeten med allt från symfoniorkestrar till experimentella dansföreställningar och kammarmusikensembler. Hon har gett ut flera hyllade och prisbelönta album. På det senaste – GLOW – bearbetar hon musik av tyska Kurt Weill och argentinska Saul Cosentino med accordeon och stråkkvartett. Hennes egen musik och spelsätt har influerats starkt av den ryska virtuosa accordeon-traditionen samt av den argentinska contemporary-tango. Minna är just nu högaktuell som kapellmästare och accordionist på Philip Glass nyskrivna cirkusopera Circus Days and Nights, som efter premiären på Malmö Opera kommer att turnera runt i världen.

2021 firas Piazzollaåret, då det gått 100 år sedan den argentinske tangolegendaren Astor Piazzolla föddes. Jubileumsåret till ära kommer flera av Piazzollas stycken att framföras under Minnas gästspel med GotlandsMusikens Blåsarkvintett. Detta passar ypperligt då Minna även utsetts till prisvinnare vid ansedda Premio Internazionale Astor Piazzolla. Blandat med detta blir det verk av Weill, samt naturligtvis också Minna Weurlanders egen musik.

Arrangemangen för konserten skrivs av den mångfacetterade musikern och kompositören Jakob Norin. Jakob arbetar med allt från folkmusik till indiepop och sakral orgelmusik. Han är en sann kreatör som uppfunnit flera mekaniska instrument – exempelvis en helt unik skrivmaskinsflaskorgel. Nyligen blev han också Grammisnominerad tillsammans med gotländska Karl-Petters Orkester och GotlandsMusiken för barnskivan Jag har blivit farbror.

The Finnish-born accordion virtuoso and composer Minna Weurlander has dedicated her life to music. Her artistic expression and musical breadth make her a completely unique artist who has attracted great interest from an international audience. Only 15 years old, she became world champion in accordion and began touring far and wide. She is a soloist at the Sibelius Academy of Fine Arts in Helsinki, and is now considered one of Europe's foremost and most versatile concert accordionists.

Minna has been active in Sweden for 20 years. Over the years, there have been collaborations with everything from symphony orchestras to experimental dance performances and chamber music ensembles. She has released several acclaimed and award-winning albums. In "GLOW" she arranges music by German Kurt Weill and Argentine Saul Cosentino with accordion and string quartet. Her own music and playing style has been strongly influenced by the Russian virtuoso accordion tradition as well as by the Argentine contemporary tango. Minna is currently highly relevant as conductor and accordionist at Philip Glass' newly written circus opera "Circus Days and Nights", which after the premiere at Malmö Opera will tour around the world.

2021 celebrates the year of Piazzolla, when it is 100 years since the Argentine tango legend Astor Piazzolla was born. In honor of the anniversary year, several of Piazzolla's pieces will be performed during Minna's guest performance with GotlandsMusikens Blåsarkvintett. This fits perfectly as Minna was also named the prize winner at the prestigious Premio Internazionale Astor Piazzolla. Mixed with this will be works by Weill, and of course also Minna Weurlander's own music.

The arrangements for the concert are written by the multifaceted musician and composer Jakob Norin. Jakob works with everything from folk music to indie pop and sacred organ music. He is a true creator who invented several mechanical instruments – for example, a completely unique typewriter bottle organ. Recently he was also nominated for a Grammy together with the Gotland Karl-Petter Orchestra and the Gotland Music for the children's album "I have become an uncle".

24/9
Rute Folkets Hus
19:00
Minna Weurlander & Gotlands Blåsarkvintett