PREVCLOSE XNEXT

VENDELA BLOMGREN & JOSEF KARNEBÄCK

VENDELA BLOMGREN & JOSEF KARNEBÄCK

På linor tunna som luft … Två av Gotlands mest lysande jazzmusiker har nyligen sammanstrålat i ett spännande musikaliskt möte – textförfattaren och sångerskan Vendela Blomgren och basisten och kompositören Josef Karnebäck. Detta lovande samarbete mellan två starka talanger sprungna ur den gotländska myllan har redan lett till det nyskrivna jazzalbumet RÖDA SPÅR. Josef komponerar, och Vendela färglägger med ord och sång. Medverkar på skivan gör även Oskar Lindström på piano och Jonas Bäckman på slagverk.

Vendela Blomgren, född 1994, kommer från en familj där musiken alltid varit i centrum. Hon intog själv scenen redan i unga år då hon bl.a. medverkade i gotländska musikaler och talangjakter samt framträdde i Lilla Melodifestivalen. Hennes personliga stämma och mjuka, unika uttryck har vuxit under åren och lämnar aldrig mottagaren oberörd. Efter avslutade studier i jazzsång vid Fridhems folkhögskola har Vendela nu påbörjat sin professionella bana där hon redan väckt stort intresse hos publiken. Hennes fantasifulla texter bygger på inspiration från den musik hon tar sig an, och har inte sällan inslag av klassisk blues-tematik.

Josef Karnebäck, född 1987, har kontrabasen som sitt främsta instrument. Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och har under många år varit verksam såväl runt om i världen som i Sverige och hemma på Gotland. 2015 släppte Josef sitt debutalbum Momentum, och samma år tilldelades han Jan Wallander-priset och får därmed disponera en kontrabas tillverkad tidigt 1800-tal i England. Han har samarbetat med en rad svenska legendarer som Benny Andersson och Lena Willemark, och internationella namn som Ivan Lins, Jim McNeely och Guillermo Klein. Med avstamp i den traditionella jazzen utforskar han ständigt nya melodiska sfärer genom kompositioner av högsta klass.

Mitt i mötet mellan Vendela, Josef och GotlandsMusikens orkester, står den älskade skådespelerskan Lena Bogegård som ciceron för att leda konserten framåt, från början till slut.

MEDVERKANDE
Gotlandsmusikens Orkester
Jakob Norin, dirigent
Lena Bogegård, berättare
Vendela Blomgren, sång
Josef Karnebäck, bas och arrangemang
Oskar Lindström, piano
Jonas Bäckman, trummor

On ropes as thin as air ... Two of Gotland's most brilliant jazz musicians have recently come together in an exciting musical meeting – lyricist and singer Vendela Blomgren and bassist and composer Josef Karnebäck. This promising collaboration between two strong talents sprung from the Gotland soil has already led to the newly written jazz album RÖDA SPÅR. Josef composes, and Vendela colors with words and song. Also appearing on the record are Oskar Lindström on piano and Jonas Bäckman on percussion.

Vendela Blomgren, born 1994, comes from a family where music has always been at the center. She took the stage herself at a young age when she, among other things. participated in Gotland musicals and talent hunts and performed at Lilla Melodifestivalen. Her personal voice and soft, unique expressions have grown over the years and never leave the recipient untouched. After completing studies in jazz singing at Fridhem's folk high school, Vendela has now begun her professional career where she has already aroused great interest among the audience. Her imaginative lyrics are based on inspiration from the music she tackles, and often have elements of classical blues themes.

Josef Karnebäck, born in 1987, has the double bass as his main instrument. He has studied at the Royal Academy of Music and has for many years been active both around the world and in Sweden and at home on Gotland. In 2015, Josef released his debut album Momentum, and the same year he was awarded the Jan Wallander Prize and thus has a double bass made in the early 1800s in England. He has collaborated with a number of Swedish legends such as Benny Andersson and Lena Willemark, and international names such as Ivan Lins, Jim McNeely and Guillermo Klein. Based on traditional jazz, he constantly explores new melodic spheres through compositions of the highest class.

In the middle of the meeting between Vendela, Josef and the Gotland Music Orchestra, the beloved actress Lena Bogegård stands as a guide to lead the concert forward, from beginning to end.

12/3
Wisby Strand
15:30
GotlandsMusiken