PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
image featured

Gotland Big Band

Ett av tre professionella storband i Sverige har existerat, underhållit och utvecklat i mer än 40 år sedan Visby storband bildades. Gotland Big Band utgörs av våra egna musiker. Ensemblen är även en viktig arbetsfaktor för de frilansmusiker som behövs för att det ska bli ett fulltaligt storband. Ofta är dessa musiker improvisatörer av yppersta klass och det ger en flexibilitet och möjlighet att skräddarsy bandet för varje unik produktion.

Gotland Big Band blandar erfarenhet och stilkänsla med bra solister – ett homogent storband med spelglädjen som sitt särskilda kännetecken. Ensemblen ingår även i det nationella samarbetet med landets tre andra professionella storband, Jämställt storband.

Producent:
magnus.fahlen@gotlandsmusiken.se

One of Swedens three professional big band has existed, maintained and developed for more than 40 years since the Visby big band was established. Gotland Big Band consists of our own musicians. The ensemble is also an important factor for freelance musicians. Often these musicians are top-notch improvisers and it provides a flexibility and opportunity to adjust the band for each unique concert production. The Gotland Big Band mixes experience and style with good soloists - a homogeneous orchestra with joy of playing as its special characteristic. The ensemble is also part of the national collaboration with the country's three other professional big bands. Producer: magnus.fahlen@gotlandsmusiken.se

One of Swedens three professional big band has existed, maintained and developed for more than 40 years since the Visby big band was established. Gotland Big Band consists of our own musicians. The ensemble is also an important factor for freelance musicians. Often these musicians are top-notch improvisers and it provides a flexibility and opportunity to adjust the band for each unique concert production.

The Gotland Big Band mixes experience and style with good soloists - a homogeneous orchestra with joy of playing as its special characteristic. The ensemble is also part of the national collaboration with the country's three other professional big bands.

Producer:
magnus.fahlen@gotlandsmusiken.se


Warning: Division by zero in /var/www/WebSites/www.gotlandsmusiken.se/wp-content/themes/strawberry/functions.php on line 1596

Warning: Division by zero in /var/www/WebSites/www.gotlandsmusiken.se/wp-content/themes/strawberry/functions.php on line 1597

Kommande konserter

Upcoming concerts

På gång

Up coming

Media

  • Bahia Funk

    Kenneth Wernqvist & storbandet

  • Gotländsk sommarnatt

    Visby Storband & Magnus Appelholm

  • Lady B Good

    Georgie Fame & storbandet