PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Gotland Sinfonietta

Gotlands Sinfonietta är en orkester bestående av professionella musiker, musiklärare, amatörmusiker och musikelever. GotlandsMusiken håller i verksamheten som också stöds av bl a Musikaliska Sällskapet, Kulturskolan och Uppsala Universitet – Campus Gotland.

Dirigent: Marie Sandell

OBS! Sinfoniettan söker fler stråkmusiker. Anmäl dig NU!

Producent:
Magnus.dungner@gotlandsmusiken.se

Gotland Sinfonietta

Gotland's Sinfonietta & nbsp; is an orchestra made up of professional musicians, music teachers, amateur musicians and music students. GotlandsMusiken maintains the business which is also supported by the Musical Society, the Cultural School and Uppsala University - Campus Gotland, among others.

Conductor: Marie Sandell

NOTE! The Sinfoniettan is looking for more string musicians. Sign up now!

Producer:
Magnus.dungner@gotlandsmusiken.se