PREVCLOSE XNEXT
slider image

Gotland Sinfonietta

Gotlands Sinfonietta är en orkester bestående av professionella musiker, musiklärare, amatörmusiker och musikelever. GotlandsMusiken håller i verksamheten som också stöds av bl a Musikaliska Sällskapet, Kulturskolan och Uppsala Universitet – Campus Gotland.

Dirigent: Marie Sandell

OBS! Sinfoniettan söker fler stråkmusiker. Anmäl dig NU!

Producent:
Magnus.dungner@gotlandsmusiken.se

Gotland Sinfonietta

Gotland's Sinfonietta is an orchestra made up of professional musicians, music teachers, amateur musicians and music students. GotlandsMusiken manages and supports the group with grants from the Musical Society, the Cultural School and Uppsala University - Campus Gotland, among others.

Conductor: 
Marie Sandell

NOTE! The Sinfonietta is seeking string players. Sign up now!