PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
image featured

Gotlands Blåsarkvintett

Kvintetten har sin specialisering i den västerländska konstmusiken. De fem musikerna spelar allt från barock till nyskriven avancerad kammarmusik. De har medverkat vid ett stort antal musikfestivaler i Europa och har ett mångårigt samarbete med den polska stråkkvintetten Multicamerata.

GOTLANDS BLÅSARKVINTETT
Lars Linna: flöjt
Gabriela Dogaru: oboe
Magnus Dungner: klarinett
Alice Quayle: fagott
Jacob Maczynski: horn

PRODUCENT:
lars.linna@gotlandsmusiken.se

The wind quartet is primarily specialized in western art music. The five musicians perform every kind of that music from baroque to new composed chamber music pieces. The wind quartet has appeared in various music festivals in Europe through the years and has a long term and well established collaboration with the Polish string quartet Multicamerata.

The wind quartet is primarily specialized in western art music. The five musicians perform every kind of that music from baroque to new composed chamber music pieces. The wind quartet has appeared in various music festivals in Europe through the years and has a long term and well established collaboration with the Polish string quartet Multicamerata.

slider image

Jacob Maczynski

Jacob Maczynski

Valthorn

Jacob Maczynski, född 1992, flyttade till Sverige år 2010 för att studera och ägna sig helhjärtat åt musik. Till dess bodde han i Kanada där han är uppvuxen. Han har studerat vid Musikhögskolan i Malmö och Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn, bland annat för Thomas Kjelldén, Henrik Halén, Jakob Keiding och Lasse Mauritzen. Efter examen 2015 har Jacob spelat i Malmö Symfoniorkester, Danmarks Radios Symfoniorkester, Malmö Operaorkester, Aalborg Symfoniorkester och Helsingborg Symfoniorkester. Som kammarmusiker har han turnerat med sin förra blåskvintett i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Schweiz. Sedan oktober 2019 spelar han i Gotlands Blåsarkvintett.

Jacob Maczynski, born in 1992, moved to Sweden in 2010 to study, fully devoted to music. Until then, he lived in Canada where he grew up. He has studied at the School of Music in Malmö and the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen, including studies for Thomas Kjelldén, Henrik Halén, Jakob Keiding and Lasse Mauritzen. After graduating in 2015, Jacob has played in the Malmö Symphony Orchestra, Denmark's Radio Symphony Orchestra, Malmö Opera Orchestra, Aalborg Symphony Orchestra and Helsingborg Symphony Orchestra. As a chamber musician he has toured with his former wind quintet in Sweden, Denmark, Germany, Poland and Switzerland. Since October 2019 he has been playing in the Gotland Wind Quintet.
slider image

Alice Quayle

Alice Quayle

Fagott

Alice Quayle, född 1988, kommer från Isle of Man, ön i Irländska sjön. Hon anställdes som fagottist på GotlandsMusiken i augusti 2019. Hennes instrumentala karriär startade med trombon men när hon började spela i Royal Marine Band Service, gick hon över till fagott. Det ledde till studier vid Royal Academy of Music i London under Robin O’Neill, John Orford, David Chatterton och Fraser Gordon. Efter sin examen 2016 har Alice spelat med BBC National Orchestra of Wales och Royal Philharmonic Orchestra. Hon är även initiativtagare till kammarmusikensemblen Cavendish Winds.

Alice Quayle, born in 1988, comes from the island in the Irish Sea, Isle of Man. She is employed as a bassoon player at GotlandsMusiken since august 2019. She started her instrumental career with trombone but while playing in the Royal Marine Band Service, she switched to bassoon. It led to studies at the Royal Academy of Music in London under Robin O'Neill, John Orford, David Chatterton and Fraser Gordon. After graduating in 2016, Alice has played with the BBC National Orchestra of Wales and the Royal Philharmonic Orchestra. She is also the initiator of the chamber music ensemble Cavendish Winds.
slider image

Magnus Dungner

Magnus Dungner

Klarinett

Magnus Dungner, klarinett, född 1960. Har studerat för Olle Schill, samt för Bent Sörensen vid Norges Musikhögskola i Oslo . Har spelat i Gotlands Blåsarkvintett sedan 1991. Magnus är även producent för Gotlands Sinfonietta.

Magnus Dungner, clarinet, is born 1960. He has been studying for Olle Schill and Bent Sörensen at the Norwegian Academy of Music in Oslo. He has played as a member in Gotland's Wind Quintet since 1991. Magnus is also a producer for Gotland's Sinfonietta.
slider image

Gabriela Dogaru

Gabriela Dogaru

Oboe

Anställd i Gotlands Blåsarkvintett sedan årsskiftet 2020. Gabriela är född i Rumänien och uppvuxen i Nynäshamn. 2017 påbörjade hon sin utbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Gabriela Dogaru is employed in Gotland's Wind Quintet since the beginning of 2020. Gabriela was born in Romania and raised in Nynäshamn. In 2017, she began her education at the Royal Academy of Music in Stockholm.
slider image

Lars Linna

Lars Linna

Flöjt

Lars Linna, flöjt, född 1967. Började sina studier för Mats Nilsson i Karlstad. Fortsatte vid Norges Musikhögskola i Oslo där lärare som Örnulf Gulbransen, Per Öien och Andrew Cunningham har betytt mycket. Lars kom till Gotlands Blåsarkvintett 1991. Sedan 2019 är han producent för kvintetten.

Lars Linna (flute), is born 1967. He began his studies for Mats Nilsson in Karlstad. Continued at the Norwegian Academy of Music in Oslo where teachers such as Örnulf Gulbransen, Per Öien and Andrew Cunningham have meant a lot. Lars joined the Gotland Wind Quintet in 1991. Since 2019 he is producer for the quintet.

Kommande konserter

Upcoming concerts

På gång

Up coming

Media