PREVCLOSE XNEXT

Gotlands Musikalkompani

Gotlands MusikalKompani är en förening där unga får möjligheten att utveckla sina färdigheter inom musikteater under så yrkesliknande förhållanden som möjligt. De utgår från glädjen, lusten och självförtroendet med tanken att ju mer du känner dig själv, desto mer kan du förstå och gestalta andra. Fokus ligger på förståelsen för det konstnärliga uttrycket grundat i en äkta känsla.

Samarbetet med institutioner, som GotlandsMusiken och Länsteatern, och repetitionsupplägget, ger medlemmarna möjligheten att se vad som ligger bakom en professionell musikteaterföreställning. Kompaniets senaste produktion (april 2020) ”Den osynliga tråden” är flyttad till april 2022.

Regissör/teaterpedagog/koreograf/översättare/producent: 
Sofia Ahlin Schwanbom
Repetitör/kapellmästare: 
Per Hallgren

Gotlands Musikalkompani

Gotlands MusikalKompani is an association which offers young people the opportunity to develop their skills in music theatre in a ,as near as possible, professional production. They begin by nurturing the joy, desire and self-confidence of the participants, the idea being that the better you know yourself, the more able you are to understand and affect others.
The focus is always on understanding the artistic expression grounded in a genuine emotion.


Collaborations with institutions such as GotlandsMusiken and Länsteatern, along with the rehearsal program, gives members the opportunity to see what actually lies behind a professional music theatre performance.


The company's latest production "The Red Thread" scheduled for April 2020, has been moved to August 23-25.

Director / theatre teacher / choreographer / translator / producer: 

Sofia Ahlin Schwanbom

Rehearsal / conductor: 
Per Hallgren