PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Gotlands Musikalkompani

Gotlands MusikalKompani är en förening där unga får möjligheten att utveckla sina färdigheter inom musikteater under så yrkesliknande förhållanden som möjligt. De utgår från glädjen, lusten och självförtroendet med tanken att ju mer du känner dig själv, desto mer kan du förstå och gestalta andra. Fokus ligger på förståelsen för det konstnärliga uttrycket grundat i en äkta känsla.

Samarbetet med institutioner, som GotlandsMusiken och Länsteatern, och repetitionsupplägget, ger medlemmarna möjligheten att se vad som ligger bakom en professionell musikteaterföreställning.Kompaniets senaste produktion april 2020, ”Den röda tråden” är flyttad till 23-25 augusti.

Regissör/teaterpedagog/koreograf/översättare/producent: 
Sofia Ahlin Schwanbom
Repetitör/kapellmästare: 
Per Hallgren

Gotlands Musikalkompani

Gotlands MusikalKompani is an association where young people are given the opportunity to develop their skills in music theater under the most professional conditions possible. They start from the joy, the desire and the self-confidence with the idea that the more you know yourself, the more you can understand and shape others. The focus is on understanding the artistic expression grounded in a genuine emotion.
The collaboration with institutions, such as GotlandsMusiken and Länsteatern, and the rehearsal program, gives members the opportunity to see what lies behind a professional music theater performance.
The company's latest production April 2020, "The Red Thread" has been moved to August 23-25.

Director / theater teacher / choreographer / translator / producer: 
Sofia Ahlin Schwanbom
Rehearsal / conductor: 
Per Hallgren