PREVCLOSE XNEXT

Gotlandsmusiken

Gotlandsmusiken

Vi musiksätter Gotland genom att producera och arrangera konserter och spelningar över hela ön – året runt.

GotlandsMusiken är en professionell musikinstitution. Den konstnärliga personalen är organiserad så att GotlandsMusiken kan erbjuda en mycket stor genrebredd och därmed ett stort musikutbud.

Vårt uppdrag är att värna och utveckla ett rikt musikliv på hela Gotland i samarbete med andra musikgrupperingar, artister och arrangörer på en året runt-basis.

Vi gör cirka 350 framträdanden per år av vilka drygt hälften är för barn och ungdom. Musik för och med barn och ungdom ska prioriteras. Framträdanden görs såväl vid besök i förskolor och skolor som vid stora offentliga konserter. Vi har även ett mångårigt och väl utvecklat samarbete med Gotlands Musikalkompani i deras uppsättningar med främst barn och unga i rollbesättningen. Vidare genomför GotlandsMusiken ett stort antal spelningar inom äldrevården och på Gotlands bibliotek.

GotlandsMusikens ensembler är GotlandsMusikens Orkester, storbandet Gotland Big Band, Gotland Brass, Gotland Jazztrio samt Gotlands Blåsarkvintett.

GotlandsMusiken är också huvudman för Gotlands Sinfonietta, en stråkorkester bestående av både professionella musiker och amatörer. Sinfoniettan är ett samarbete mellan GotlandsMusiken, Kulturskolan och Musikaliska Sällskapet.

Gotlands Musikstiftelse, GotlandsMusiken, bildades 1988 och har Region Gotland som huvudman. GotlandsMusiken är länsmusiken på Gotland. Verksamheten finansieras genom statliga och regionala bidrag samt genom intäkter genom försäljning av konserter och biljetter.