PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
image featured

GotlandsMusikens Orkester

är GotlandsMusikens största ensemble där alla 14 fast anställda musiker ingår. Det är en flexibel ensemble som gärna spelar klassiskt eller modernt och samtidigt med glädje skapar möten mellan olika musikstilar. Orkestern ger återkommande minst en konsert per säsong i vår Stora konsertserie.
I de årliga samarbetena med Gotlands Musikalkompani och Gotlands Tonsättarskola så är det just Orkestern som medverkar.

Orkestern utökas återkommande med professionella frilansmusiker för att kunna framföra större verk. Samarbetet med Östgötamusiken, som i Carmina Burana 2016, är ett av flera exempel som utvecklas vidare.
Då kan riktigt stora produktioner sjösättas!

Producent:
erik.skagerfalt@gotlandsmusiken.se

GotlandsMusikens largest ensemble includes all 14 permanently employed musicians. It is a flexible ensemble that likes to play classical or modern pieces and at the same time with pleasure creates meetings between different music genres. The orchestra regularly performs at least one concert per season in our Great Concert Series. In the annual collaborations with Gotland's Music Company and Gotland's Composer School, it is the Orchestra that participates. The orchestra is regularly expanded with professional freelance musicians to be able to perform larger works. The collaboration with Östgötamusiken, as in Carmina Burana 2016, is one of several examples being developed further. Then really big productions can be launched! Producer: erik.skagerfalt@gotlandsmusiken.se

GotlandsMusikens largest ensemble includes all 14 permanently employed musicians. It is a flexible ensemble that likes to play classical or modern pieces and at the same time with pleasure creates meetings between different music genres. The orchestra regularly performs at least one concert per season in our Great Concert Series.
In the annual collaborations with Gotland's Music Company and Gotland's Composer School, it is the Orchestra that participates.

The orchestra is regularly expanded with professional freelance musicians to be able to perform larger works. The collaboration with Östgötamusiken, as in Carmina Burana 2016, is one of several examples being developed further.
Then really big productions can be launched!

Producer:
erik.skagerfalt@gotlandsmusiken.se


Warning: Division by zero in /var/www/WebSites/www.gotlandsmusiken.se/wp-content/themes/strawberry/functions.php on line 1596

Warning: Division by zero in /var/www/WebSites/www.gotlandsmusiken.se/wp-content/themes/strawberry/functions.php on line 1597

Kommande konserter

Upcoming concerts

På gång

Up coming

Media

  • Van Palten

    & GotlandsMusikens orkester

  • Carmina Burana (2016)

    GotlandsMusikens Orkester

  • Proms(2010)

    GotlandsMusikens orkester