PREVCLOSE XNEXT
slider image

GotlandsMusikens vänner

Genom att vara medlem i den ideella föreningen GotlandsMusikens Vänner visar DU att vi är många som stödjer GotlandsMusiken som med fast anställda professionella musiker är en viktig resurs för hela det gotländska musiklivet och det gotländska kulturlivet.

Vänföreningen bidrar emellanåt med insamlingar för att stödja vissa produktioner, ex. för gästartister och därigenom bidra till att förhöja glädjen får både musiker och publik.

Som medlem i GotlandsMusikens Vänner får du vissa förmåner och rabatter på utvalda konserter.

BLI MEDLEM genom att sätta in 150 kr på Bg 337-8957. Uppge namn, adress och e-postadress.

Vi har även ett Swish-nummer, som vi använder för ex. insamlingar och stöd: 123 404 3857

Vi återfinns med en egen sida på Facebook. Där får du gärna bidra med egna musikupplevelser, få tips, komma med önskemål och bidra till gemenskapen.

Du kan även skriva till GotlandsMusikens Vänner c/o GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, 622 59 Visby eller sända e-post till vanforeningen@gotlandsmusiken.se

GotlandsMusikens friendship association

As a member of the non-profit association GotlandsMusikens Vänner (Friends of Gotlands Musiken), you show your support for GotlandsMusiken and it's full time professional musicians. That it is an important resource for the whole of Gotland and it's local cultural life.
From time to time The Friends Association makes a collection in order to support certain special productions, for example guest artists, helping to make the whole experience better for both musicians and audience.
Members receive certain benefits including discounts on selected concerts.
Become a MEMBER by depositing SEK 150 on Bg 337-8957. Enter your name, address and email address.
Or use our Swish number, which we also use for fundraising and support: 123 404 3857
You can find us on Facebook, where you can contribute with your own music experiences, make suggestions, ideas and wishes and take an active part as a member.
You can also write to GotlandsMusiken's Friends c / o GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, 622 59 Visby.
Or send an e-mail to vanforeningen@gotlandsmusiken.se