PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

GotlandsMusikens vänner

Genom att vara medlem i den ideella föreningen GotlandsMusikens Vänner visar DU att vi är många som stödjer GotlandsMusiken som med fast anställda professionella musiker är en viktig resurs för hela det gotländska musiklivet och det gotländska kulturlivet.

Vänföreningen bidrar emellanåt med insamlingar för att stödja vissa produktioner, ex. för gästartister och därigenom bidra till att förhöja glädjen får både musiker och publik.

Som medlem i GotlandsMusikens Vänner får du vissa förmåner och rabatter på utvalda konserter.

BLI MEDLEM genom att sätta in 150 kr på Bg 337-8957. Uppge namn, adress och e-postadress.

Vi har även ett Swish-nummer, som vi använder för ex. insamlingar och stöd: 123 404 3857

Vi återfinns med en egen sida på Facebook. Där får du gärna bidra med egna musikupplevelser, få tips, komma med önskemål och bidra till gemenskapen.

Du kan även skriva till GotlandsMusikens Vänner c/o GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, 622 59 Visby eller sända e-post till vanforeningen@gotlandsmusiken.se

GotlandsMusikens friendship association

By being a member of the non-profit association GotlandsMusikens Friends, you address that we are many who support GotlandsMusiken with its permanently employed professional musicians is an important resource for the entire music of Gotland and the local cultural life.

The Friends Association occasionally contributes with collections to support certain productions, for example guest artists, and thereby help to increase the joy for both musicians and audience.

As a member of GotlandsMusikens friendship association, you receive certain benefits and discounts on selected concerts.

Become a MEMBER by depositing SEK 150 on Bg 337-8957. Enter your name, address and email address.

Or use our Swish number, which we use for example fundraising and support: 123 404 3857

We are also represented on Facebook, where you can contribute with your own music experiences, achieve suggestions and ideas, make wishes and take an active part as a member.

You can also write to GotlandsMusiken's Friends c / o GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, 622 59 Visby or send an e-mail to vanforeningen@gotlandsmusiken.se