PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Ny hemsida!

New homepage

Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med en ny design på vår hemsida. Målet har varit att ge nya och återkommande besökare och allmänt musikintresserade ett mer uppdaterat utseende, enklare möjligheter att navigera och hitta information samt givetvis ett fortsatt bra och relevant innehåll.

Framför allt för musikens skull.

Arbetet har främst skett i samarbete med designern och programmeraren Mats From på Peek A Boo, formgivaren och kreatören Ola Arvidsson på Outhouse Graviz & Kusinerna Kommunikation. Allt med nytagna band- och porträttbilder av Göran Nilsson, Bildvision.

Arbetet är nu inte klart för det utan är en fortsatt pågående process. Inte minst innehållet i vår konsertkalender, vars nya utseende vi hoppas att du är nöjd med, har dessvärre ovanligt många luckor när vi nödgades ställa in och flytta vårens samtliga offentliga konserter.

Vi fortsätter att förbättra och hålla musiken igång även på vår hemsida och tar gärna emot synpunkter, önskemål etc. Kontakta oss gärna!

kommunikation@gotlandsmusiken.se

We've been working for a new design on our website for a while. The goal has been to give new and recurrent visitors and in music generally interested visitors a more updated look, improved ways to navigate and find information and of course a continued good and relevant content.

Mainly for the sake of music.

The work has been done in collaboration with the designer and programmer Mats From at Peek A Boo, the designer and creator Ola Arvidsson at Outhouse Graviz & Kusinerna Kommunikation. Everything with fresh pictures of ensembles and portraits by Göran Nilsson, Bildvision.

The work is not finished by now but is a continuing process. Not least the content of our concert calendar, whose new look we hope will satisfy you, unfortunately has unusually many gaps since we were urged to cancel and move all the public concerts this spring.

We keep on to improve and keep the music going at our new website and gladly receive comments, wishes etc. Please contact us!

kommunikation@gotlandsmusiken.se