PREVCLOSE XNEXT

Imagine Sweden

Imagine Sweden är Sveriges bredaste tävling för musiker mellan 13 och 21 år.

Syftet med Imagine Sweden är att ge unga musiker tillfällen att stå på scen med just den musik de vill framföra. Med Imagine Sweden skapar vi tillfällen för musikalisk utveckling, nya musikaliska erfarenheter och möten. Detta är mer än en tävling och Imagine Sweden skall verka som en plattform för ungt musikutövande och arrangörskap samt som metod för delaktighetsarbete.

Imagine Sweden är en årlig jurybedömd musiktävling, öppen för alla genrer, där unga musiker tävlar i att framträda live inför publik. Uttagningarna sker lokalt och regionalt för att avslutas med en Riksfinal. Steget efter Riksfinalen är den internationella Imaginefestivalen.
Imagine Sweden är en utbildande plattform. Även om en inte avancerar i tävlingen så ska en lämna Imagine Sweden med nya kunskaper inom musikområdet, samt med en känsla av att ha utvecklats och tagit steg framåt i sitt musicerande. Detta genom ett aktivt arbete med till exempel relevanta workshops och föreläsningar, konstruktiv kritik från juryn och tekniker med intresse för att lämna tips och råd.
Imagine Sweden är en mötesplats för musiker, publik och arrangörer. En arena för att mötas och knyta nya kontakter samt skapa nya musikaliska samarbeten.

I tävlingen bedöms konserterna av jurygrupper som har fyra kriterier att hänga upp sin bedömning på – 1. Musikalisk kvalitet, 2. Kommunikation och utstrålning, 3. Originalitet och personlig tolkning och 4. Sceniskt helhetsintryck. Läs mer om bedömningskriterierna här. Efter varje tävlingstillfälle får alla deltagande akter ett skriftligt omdöme och vägledning av juryn – meningen är att lära och bli inspirerad att fortsätta, oavsett hur det går i tävlingen.

Imagine Sweden är ett fenomen. Ingen musiktävling har levt och frodats så länge och ingen musiktävling innehåller en sådan mix av genrer och stilar. Det här är musik. Direkt. Live.
För att få delta skall man vara mellan 13 och 21 år och tusentals musiker är med varje år. Bland dem som stått på Imagine Swedens (tidigare Musik Direkt) scener finns idag väletablerade musiker som José González, Laleh, Malena Ernman, Amanda Jenssen, Simon Ljungman, Timo Räisänen och många fler.

PRODUCENT:
GotlandsMusiken
Vera Kebbe

telnr: 0498 – 264450 (vx)
imagine@gotlandsmusiken.se

Imagine Sweden

Imagine Sweden (formerly Music Direct) is Sweden's largest and most diverse music competition for performers aged 13 to 21.
All musical styles are welcome and it makes no difference whether you sing solo, play jazz or classical music, play hard rock in a band or work with a loop station. Everyone is equally welcome whether you aim to win or just hope to gain your first experience on stage.

Imagine Sweden is an annual jury-judged music competition, open to all genres, where young musicians compete to perform live in front of an audience. There are local and regional stages culminating in a National Final, which in turn leads to the International Imagine Festival.
Imagine Sweden is more than a competition. It is a training program providing a platform for young musicians to gain professional experience in a positive environment; developing their performance skills, careers, self confidence and understanding of different peoples and cultures.
All participants, even those who only make the early stages, should leave Imagine Sweden having gained valuable knowledge and experience of the field of music, as well as with a real sense of personal and musical development. This is achieved through actively participating in relevant workshops and lectures and by receiving constructive criticism from the jury and technicians who all have a real interest in giving good tips and advice.

Imagine Sweden is a coming together of musicians, audiences and organisers. The perfect opportunity for networking and making new contacts as well as forging new musical collaborations.
Performances are judged by jury who take into consideration four criteria:
1. Standard of performance
2. a performers stage presence and their ability to communicate
3. Originality and interpretation
4. Overall impression

Read more about the assessment criteria (see link above in the swedish version). After each event, all participating acts receive a written judgment and guidance from the jury - the intention is to learn and be inspired to continue, no matter how the competition goes.
Imagine Sweden is a phenomenon. No music competition has existed and thrived for so long and no music competition contains such a mix of genres and styles. This is music, live and direct.

Each year thousands of musicians aged between 13 and 21 take part.
Among those who have been on stage at Imagine Sweden are many who are now well-established musicians such as José González, Laleh, Malena Ernman, Amanda Jenssen, Simon Ljungman, Timo Räisänen and more.

Producer:

GotlandsMusiken

Vera Kebbe