PREVCLOSE XNEXT
kvintett

Jacob Maczynski

Jacob Maczynski

Valthorn

Jacob Maczynski, född 1992, flyttade till Sverige år 2010 för att studera och ägna sig helhjärtat åt musik. Till dess bodde han i Kanada där han är uppvuxen. Han har studerat vid Musikhögskolan i Malmö och Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn, bland annat för Thomas Kjelldén, Henrik Halén, Jakob Keiding och Lasse Mauritzen. Efter examen 2015 har Jacob spelat i Malmö Symfoniorkester, Danmarks Radios Symfoniorkester, Malmö Operaorkester, Aalborg Symfoniorkester och Helsingborg Symfoniorkester. Som kammarmusiker har han turnerat med sin förra blåskvintett i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Schweiz. Sedan oktober 2019 spelar han i Gotlands Blåsarkvintett.

Jacob Maczynski, born in 1992, grew up in Canada and moved to Sweden in 2010 to study music full time. He went to the School of Music in Malmö and the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen, studying with Thomas Kjelldén, Henrik Halén, Jakob Keiding and Lasse Mauritzen among others. Since graduating in 2015, Jacob has played in the Malmö Symphony Orchestra, Denmark's Radio Symphony Orchestra, Malmö Opera Orchestra, Aalborg Symphony Orchestra and Helsingborg Symphony Orchestra. As a chamber musician he has toured in Sweden, Denmark, Germany, Poland and Switzerland with his wind quintet.
He joined the Gotland Wind Quintet in October 2019.