PREVCLOSE XNEXT

Jämställt Storband

Projektet Jämställt Storband deltar på Folk och Kultur

GotlandsMusiken, Vara konserthus och Norrbottensmusiken samarbetar i projektet Jämställt Storband för ökad jämställdhet och jämnare könsrepresentation över tid inom de tre regionala storbanden – Visby Storband, Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band.

Första året i projektet genomfördes djupintervjuer för ökad förståelse för mekanismer och strukturer som kan ha betydelse för den ojämna könsrepresentationen. Djupintervjuer gjordes med grupper som i mindre grad är representerade i de professionella regionala storbanden. Under andra året i ett förhoppningsvis treårigt projekt arbetar vi med frågorna inom resp. organisation. Bland annat i form av workshops om jämställdhet och normkritik. Under andra projektåret vill vi även lyfta frågorna tillsammans med andra aktörer inom musik- och utbildningsväsendet.

Den 8 feb 2019 deltar Jämställt Storband på Folk och Kultur i Eskilstuna. Under vår programpunkt Individuella val och kollektiva kulturer bjuder vi in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor inom jazz- storbands- och musikvärlden. Mötet inleds med en föreläsning av Cecilia Björck som är lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat forskar om musikverksamheters jämställdhetsarbete.

Mer om programpunkten samt anmälan till Folk och kultur hittar du här:

Till Folk och kultur

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller input till projektet!

Ida Jarlgren
Projektledare för Jämställt storband
ida.jarlgren@gotlandsmusiken.se
073-0238566

Jämställt Storband

Projektet Jämställt Storband deltar på Folk och Kultur

GotlandsMusiken, Vara konserthus och Norrbottensmusiken samarbetar i projektet Jämställt Storband för ökad jämställdhet och jämnare könsrepresentation över tid inom de tre regionala storbanden – Visby Storband, Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band.

Första året i projektet genomfördes djupintervjuer för ökad förståelse för mekanismer och strukturer som kan ha betydelse för den ojämna könsrepresentationen. Djupintervjuer gjordes med grupper som i mindre grad är representerade i de professionella regionala storbanden. Under andra året i ett förhoppningsvis treårigt projekt arbetar vi med frågorna inom resp. organisation. Bland annat i form av workshops om jämställdhet och normkritik. Under andra projektåret vill vi även lyfta frågorna tillsammans med andra aktörer inom musik- och utbildningsväsendet.

Den 8 feb 2019 deltar Jämställt Storband på Folk och Kultur i Eskilstuna. Under vår programpunkt Individuella val och kollektiva kulturer bjuder vi in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor inom jazz- storbands- och musikvärlden. Mötet inleds med en föreläsning av Cecilia Björck som är lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat forskar om musikverksamheters jämställdhetsarbete.

Mer om programpunkten samt anmälan till Folk och kultur hittar du här:

Till Folk och kultur

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller input till projektet!

Ida Jarlgren
Projektledare för Jämställt storband
ida.jarlgren@gotlandsmusiken.se
073-0238566