PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
22 september

Konsert med omtanke

Vi är glada att återigen kunna spela för publik! Vi har lagt till ännu en produktion i Lilla serien och en familjekonsert och för att bereda mer plats denna begränsande säsong spelar vi Lilla serien på ytterligare en konsertplats: onsdagskvällar i Halla bygdegård. Vi har även justerat biljettantalet så att alla kan sitta på säkert avstånd till varandra i lokalerna. 

För att lättare manövrera inom gällande restriktioner och för att erbjuda publiken tryggast möjliga miljö för konsertupplevelsen har vi under hösten 2020 beslutat att 

 • inte genomföra våra populära bibliotekskonserter och 
 • inte heller vår Stora konsertserie på Wisby Strand

För att konserterna ska kunna genomföras så smittfritt som möjligt behöver vi publikens aktiva medverkan, dvs. att ta eget ansvar för att hålla avstånd, tvätta/sprita händerna etc och därmed minska smittrisken.

När du kommer till konserten:

 • Kom ihåg att hålla avstånd i kön fram till biljettförsäljning och –kontroll (skylt utanför ingången)
 • Vi använder flera ingångar där det finns möjlighet
 • Se till att tvätta händerna när du ges möjlighet
 • Använd de spritningsautomater som GotlandsMusiken ställer i entrén (med skyltar för påminnelse)
 • Konsertvärdar/biljettkontrollör anvisar ledig plats
 • GotlandsMusiken har förberett för att du och andra inte kommer att sitta för nära varandra (minimiavstånd 1 meter). Sällskap kan sitta tillsammans om möjlighet ges. I större lokaler, till exempel Säveaulan, är stolarna numrerade för att därigenom sprida publiken smittsäkert
 • Stolar som inte ska användas är markerade
 • Du kan gärna använda munskydd när du befinner dig nära andra.
 • Hosta eller nys i armbågsvecket

Under konserten:

 • Avståndet mellan medverkande och publik ska vara minst två meter
 • Medverkande musiker sitter med lämpligt Corona-avstånd från varandra
 • Konserterna görs i ett set med en bensträckare i mitten
 • Kaffeservering anordnas bara på de ställen det kan göras på Coronasäkert
 • Behöver du uppsöka toalett: tänk på avstånden till andra och tvätta händerna

Efter konserten:

 • Håll avstånd till andra

Och du – varmt välkommen!