PREVCLOSE XNEXT

Kulturen finns till för alla!

Konsten och kulturen är viktiga faktorer för mänskligt välbefinnande – men utgör också det lim som håller oss samman, som gotlänningar, svenskar, européer och världsmedborgare – mer än politiska gränsdragningar.

När man i Frankrike ska ta emot representanter för svenskt näringsliv, det vill säga de som i dag utgör beslutsfattarna i vårt nordliga land, drar man lott om att slippa gå ut och socialisera med dem, eftersom svenska affärsmän bara kan tala om två saker: jobbet och golf. Eller kanske segling. Kulturell bildning lyser med sin frånvaro. De svenska gästerna kan då inte diskutera musik (utom kanske Mello), dans, teater, konst eller litteratur med sina franska värdar – för att kulturell bildning i Sverige idag befinner sig på sin lägsta nivå sedan Gustav Vasas dagar.

Det handlar i första hand om allmän utbildning. Inom skolans värld har man under senare decennier konstant skurit ner på estetiska ämnen till förmån för ”nyttigare” ämnen som matte och IT – trots att dagens hjärnforskning klart påvisar sambandet mellan konstupplevelser och bättre studieresultat generellt.

I den senaste gymnasiereformen tog man bort de estetiska ämnena från de allmänna linjerna, vilket resulterar i att framtidens publik, det vill säga det stora flertalet gymnasieelevers, musikaliska referensramar med nödvändighet begränsar sig till det snäva mainstreamutbudet på de ungdomstillvända radiokanalerna. Visst finns till exempel Spotify med all världens musik ett knapptryck bort – men vi människor tenderar i allt för hög utsträckning till att lyssna på den musik vi redan känner till.

För skams skull införde man då också estetiska tillval på gymnasiet för de som möjligen siktar mot en professionell karriär: men vilken publik ska då gå på deras konserter om några år, när deras musik, som de flestas, ligger utanför den kommersiella popmusiken? Samtidigt stagnerar återväxten vid våra kulturskolor, och det vi kallade ”det svenska musikundret” blir något vi kanske kan få läsa om i våra historieböcker – om nu kulturen över huvud taget får någon plats i den historieskrivningen.

I dagens differentierade samhälle blir tillgång till kultur alltmer en klassfråga, det vill säga endast för de lyckliga få som växer upp i kulturintresserade hem. Medan alla de andra får låta nöja sig med den kommersiella mainstreamkulturen, där Mello blivit det närmaste religion vi kan uppbåda i vårt sekulariserade samhälle.

För att nå framtidens publik och hävda allas demokratiska rätt till kulturen startade GotlandsMusiken 2015 projektet ”Arts School Day”: här får alla öns åttondeklassare, oavsett socioekonomisk eller geografisk bakgrund, under en dag komma in till Visby och till fots ta sig till fyra olika 30 minuter långa framträdanden, där de får uppleva professionell teater, dans, musik, konst, och träffa gymnasiets estetlinjer. Efter tre framgångsrika år är nu ”Arts School Day” väl etablerat, och GotlandsMusiken och partners tilldelades Region Gotlands Förnyelsepris för bästa samverkansprojekt 2017 – en utmärkelse vi tog emot med mycken stolthet och ödmjukhet!

Låt oss tillsammans kämpa mot ytligheten och FÖR fördjupade kulturella upplevelser, insikter och kunskaper – för ALLA!