PREVCLOSE XNEXT

Kulturkompis

– MAKE FRIENDS THROUGH CULTURE

Konst och kultur är vårt universella språk
Genom att uppleva kultur tillsammans tror vi att spännande möten, samtal och relationer kan uppstå.

Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter gratis tillsammans i sin stad.
På varje ort som är ansluten finns kulturaktörer som stöttar projektet med fribiljetter.

I januari 2017 startade Kulturkompis på Gotland! För att hålla dig och andra uppdaterade, följ Kulturkompis på Gotland på deras Facebook . Där finns information om hur du själv kan bli en Kulturkompis.

GotlandsMusiken är stolta över att vara en del av Kulturkompis!

Culture buddy

– MAKE FRIENDS THROUGH CULTURE

Art and culture are our universal language
By experiencing culture together we believe that exciting meetings, conversations and relationships can arise.

Cultural buddies give asylum seekers, newly arrived and established Swedes the opportunity to go on cultural activities for free together in their city.
In every place that is connected there are cultural actors who support the project with free tickets.

In January 2017 Culture buddy started on Gotland! To keep you and others updated, follow Kulturkompis at Gotland on theirs

Facebook .
There is information on how you can become a Cultural Friend yourself.

GotlandsMusiken is proud to be part of Culture Buddy!