PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
kvintett

Lars Linna

Lars Linna

Flöjt

Lars Linna, flöjt, född 1967. Började sina studier för Mats Nilsson i Karlstad. Fortsatte vid Norges Musikhögskola i Oslo där lärare som Örnulf Gulbransen, Per Öien och Andrew Cunningham har betytt mycket. Lars kom till Gotlands Blåsarkvintett 1991. Sedan 2019 är han producent för kvintetten.

Lars Linna (flute), is born 1967. He began his studies for Mats Nilsson in Karlstad. Continued at the Norwegian Academy of Music in Oslo where teachers such as Örnulf Gulbransen, Per Öien and Andrew Cunningham have meant a lot. Lars joined the Gotland Wind Quintet in 1991. Since 2019 he is producer for the quintet.