PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X
brass

Magnus Fahlén

Magnus Fahlén

Trombone, Euphonium, Ventilbasun

Magnus Fahlén född 1965 i Visby, spelar trombone, euphonium samt ventilbasun. Började i årskurs 3 med trumpet men gick över till euphonium, i årskurs 4 ville Magnus spela ännu mer och började på trombone också. Lärare har varit Olle Malmqvist, Torbjörn Kvist, Hans Andreas Kjölberg. Skolor: Ingesunds Folkhögskola och Ingesunds Musikhögskola. Magnus anställdes vid GotlandsMusiken 1993. Magnus är också producent för vårt storband, Gotland Big Band.

Magnus Fahlèn, born 1965 in Visby, plays trombone, euphonium and valve trumpet. He started in grade three with the trumpet but switched to euphonium, in grade four Magnus wanted to play even more and started on the trombone as well. Teacher has been Olle Malmqvist, Torbjörn Kvist, Hans Andreas Kjölberg. He is educated at the schools: Ingesunds Folkhögskola and Ingesunds Musikhögskola. Magnus is employed at GotlandsMusiken since 1993.
Magnus is also a producer for our big band, Gotland Big Band.