PREVCLOSE XNEXT
13 april

Världsröstdagen den 16 april

Manifestation i hela Sverige för barns röster på Världsröstdagen den 16 april

Den 16 april är det VÄRLDSRÖSTDAGEN – dagen då rösten ska uppmärksammas över hela ‎världen. Samma dag gör barn på förskolor runt om i landet sina röster hörda genom en manifestation. Gemensamt sjunger de signaturmelodin för det nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan klockan 10.00. Inför dagen släpps också en film som manifesterar barns röster i hela landet!

Manifestationen på Världsröstdagen är en del av Rösträtt – sång på förskolan som jobbar för att stärka sången i förskolan och inspirera pedagoger och barn till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. 

– Det är ett barns rättighet att använda sin röst tillsammans med andra och att sjunga ut med självförtroende på den egna röstens villkor. Denna manifestation för barnrösten innebär att alla barn från Norrbotten till Skåne samtidigt kommer sjunga om barns rätt till sin röst och målet är att hundratusentals barnröster gör sina röster hörda säger Anna-Carin Fogelqvist, projektledare för Rösträtt – Sång på förskolan.

I filmen hörs barn sjunga Rösträttslåten, skriven av Dan Bornemark, och vi får se kända vyer från våra olika län i Sverige – från Turning Torso i söder till snödrivorna i Norrbotten. Däremellan får vi även uppleva Läckö slott, Visby ringmur, Astrid Lindgrens näs och Kungliga slottet i Stockholm med flera.

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt mellan 13 regioner som tillsammans arbetar för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Bakgrunden är ett nationellt upprop som uppmärksammat att sången får allt mindre plats i skola och förskola. Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i förskollärarutbildningen och i förskolans verksamhet. Ambitionen med Rösträtt – sång på förskolan är att pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn. 

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum med 13 anslutna regioner: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, Musik Hallandia, Länsmusiken i Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Musik i Dalarna, Gotlandsmusiken och Scenkonst Sörmland.

Det kan finnas möjlighet för press att besöka en förskola på Gotland den 16 april i samband med manifestationen. Kontakta Vera Kebbe för mer information.

För mer information ta kontakt med:
Anna-Carin Fogelqvist, projektledare
0705-92 52 01, anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Vera Kebbe, Producent barn & unga GotlandsMusiken
vera.kebbe@gotlandsmusiken.se