PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Trevlig midsommar!

GotlandsMusiken liksom alla våra systerorganisationer i landet befinner oss för närvarande i Covid-19-pandemins slagskugga. Hur planerar man en ny säsong när det som gäller idag är maximalt 50 personer i samma lokal? Hur planerar man Corona-sittning i öns olika konsertlokaler liksom trygg in- och utgång och toalettbesök? Och även om gränsen höjs eller tas bort har man inte en aning om hur kärnpubliken, många av dem i riskgrupp, kommer att agera: vågar de gå på offentlig konsert eller inte?


Frågetecknen är många, men likväl kan GotlandsMusiken inte slumra in.

Visst är våra konserter som regel subventionerade, vilket märkligt nog betyder att vi sparar in på kostnader när vi INTE spelar!? Det ska i sin tur vägas mot att vi i stort inte har några som helst intäkter och därför får räkna med ett rejält underskott i slutet av Corona-året 2020, trots statliga och regionala anslag liksom ev. stödpaket.
Vad vi hittills har lärt oss under Coronakrisen och inte minst genom de konsert-streamingar vi gjort under våren, är att vi behöver se över möjligheten att satsa mer digitalt, att öppna en andra publik kanal vid sidan om den fysiska konsertupplevelsen.
Inte minst för de i riskgrupp, som just nu kanske inte törs ta risken att besöka publika konserter. Med det sagt, så tror jag ändå att inte ens den bästa digitala sändning någonsin kommer att överträffa en konsert ”in real life”.
Så NU – trots alla frågetecken och utmaningar – siktar vi framåt mot en ny säsong!


Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut, och beslutar själva hur säsongen 2020/2021 ska komma att se ut när vi är tillbaka från våra semestrar i början av augusti.

Därmed skjuter vi fram Konsertseriestart och annan verksamhet till i oktober (om Tegnell och Coronapandemin så tillåter).


Tills dess, ha en fantastisk sommar: tvätta händerna, håll social kontakt men fysiskt avstånd och njut av värme och sol!


Hälsar er
GotlandsMusiken genom

Dag Franzén, direktör