PREVCLOSE XNEXT

Om oss

Välkommen till GotlandsMusiken!

Vi är GotlandsMusiken och det är vår glädje att musiksätta hela Gotland, från Fårö i norr till Hoburgen i söder, nästan 365 dagar om året. Vi producerar och arrangerar konserter, vi stöttar och samverkar med öns musikliv och dess innevånare – och med särskild tonvikt på barn och unga.

Gotland är inte bara raukar och ruiner: trots att Gotland är Sveriges minsta region och har få åretruntboende har vi ett fantastiskt rikt, varierat och högkvalitativt musikutbud – året om!

Gotland är Sverigeledande när det gäller kulturkonsumtion inom områdena musik, dans och teater, vilket säkert beror på att scenkonsten angår många. Vi på GotlandsMusiken är stolta över att vara öns professionella musikaliska basresurs som tillgängliggör, skapar förutsättningar och kompletterar det lokala musiklivet, och därmed en integrerad del av Gotlands rika samtidskultur.

GotlandsMusiken/Gotlands Musikstiftelse bildades 1988 och är en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner. GotlandsMusiken utgör Gotlands professionella musikresurs med 14 fast anställda musiker.

Ensembler:

 • Gotland Jazztrio
 • Gotlands Blåsarkvintett
 • Gotland Brass
 • GotlandsMusikens Orkester
 • Gotland Big Band


GotlandsMusiken uppbär statliga och regionala verksamhetsanslag för att bedriva professionell musikverksamhet på Gotland i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen och i samklang med Region Gotlands fleråriga Kulturplaner. GotlandsMusikens verksamhetsanslag betalas ut och administreras av Kultur- och Fritidsförvaltningen.

GotlandsMusiken har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GotlandsMusiken inspirerar, stöttar och samverkar med det rika musiklivet på Gotland avseende främst ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer. GotlandsMusiken genomför ca 350 aktiviteter per år för ca 35.000 personer (2015), i huvudsak gotlänningar.

GotlandsMusiken har sina repetitions-, personal- och administrativa lokaler ute i Vibble, söder om Visby. Förutom musikerna kan ni här träffa GotlandsMusikens direktör, ekonom, assistent och kombinerade ljudtekniker/vaktmästare.

GotlandsMusiken har inga dedikerade producenter eller marknadsförare. I stället görs det jobbet som tilläggstjänst av utvalda musiker.

GotlandsMusikens musiker och ensembler är organiserade så att institutionen ska kunna erbjuda en stor genrebredd och därmed ett stort och varierat musikutbud. I samarbeten med Gotlands musikliv gör GotlandsMusiken genreövergripande produktioner med t ex rockmusik, beat box och electronica.

Ledning och administration

Musiker: se respektive presentation under ”Ensembler”

About us

Welcome to GotlandsMusiken!

We are Gotlands Musiken and it is our honour and pleasure to bring music to every part of this fascinating island, from Fårö in the north to Hoburgen in the south, nearly 365 days a year!
We both produce and arrange concerts, supporting and collaborating with local musicians, artists and the islands inhabitants – with a special emphasis on youth projects.
There is more to Gotland than it's fascinating geology and history, it's rauks and it's ruins. Even though Gotland is Sweden's smallest region with a small, permanent population, we have a rich and varied cultural life with high quality music, all year round!

GotlandsMusiken / Gotlands Musikstiftelse was founded in 1988 and permanently employs 14 full time musicians. It is one of Sweden's 22 regional music institutions and we are responsible for providing music to the region of Gotland.
This includes playing concerts in schools and in care homes, public concerts in local libraries and other concert series.
We aim to inspire and support the islands cultural life by collaborating with local professionals and amateurs, youth groups, schools and local producers.
Each year we organise around 350 events reaching on average 35,000 people ( figure from 2015).

Our Ensembles:
Gotland
 Jazz Trio
Gotland 
Wind Quintet

Gotland Brass

GotlandsMusikens Orchestra

Gotland Big Band

The musicians and types of ensembles have been carefully chosen to allow us the flexibility to cover a wide range of music and styles. We have no separate, dedicated production or marketing department. Instead, the job of producer is covered by selected musicians from each ensemble.

Our headquarters are located south of Visby in Vibble where our rehearsal facilities and administrative department are located. In addition to the musicians, we also employ a director, an economist, an assistant and a combined sound technician / caretaker.
GotlandsMusiken receives national and regional grants to conduct professional music activities on Gotland in accordance with the national policy objectives and in line with Gotland's multi-annual Culture Plans. GotlandsMusikens operating grants are paid and administered by the Culture and Sport's administration of Region Gotland.
Gotland is Sweden's leader in cultural consumption in the areas of music, dance and theater, the performing arts are dear to many of us here.

We at GotlandsMusiken are proud to be the island's professional music resource, an integral part of Gotland's rich contemporary culture, creating new opportunities for culture and complementing the local music scene. Through our collaborations with the local music community we have produced many shows encompassing many different genres such as rock music, beat box and electronica.

  MEDIA

Video

Audio

 • Bahia Funk

  Kenneth Wernqvist & storbandet

 • Gotländsk sommarnatt

  Visby Storband & Magnus Appelholm

 • Van Palten

  & GotlandsMusikens orkester

 • Carmina Burana (2016)

  GotlandsMusikens Orkester

 • Lady B Good

  Georgie Fame & storbandet

 • Proms(2010)

  GotlandsMusikens orkester