PREVCLOSE XNEXT
jazz

Oskar Lindström

Oskar Lindström

Anställd i Gotland Jazztrio sedan hösten 2019. Uppvuxen i Göteborg, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och redan en etablerad frilanspianist i många olika konstellationer.

Oskar Lindström joined the Jazz trio in autumn 2019. Born and raised in Gothenburg, educated at the Royal Swedish Academy of Music in Stockholm and still only in his mid twenties he has established himself as a versatile pianist comfortable in many different constellations.
Oskar joined GotlandsMusiken in 2019.