PREVCLOSE XNEXT

P18:s musikkår återuppstår

P18:s marching band reappears

GotlandsMusiken har åter igen fått uppdrag som musikkår åt P18. Uppdraget är ett komplement till GotlandsMusikens civila verksamhet. ”Jag gillar att spela marscher, så jag tycker det känns kul!” säger Anna Hederstedt, hornist på GotlandsMusiken till P4 Gotland.

Lyssna på inslaget från P4 Gotland här: https://sverigesradio.se/artikel/p18s-musikkar-ateruppstar

Se artikel på Hela Gotland: https://helagotland.se/kultur-noje/artikel/gotlandsmusiken-blir-musikkar-for-forsvaret–ser-framemot-manga-hogtidsstunder/r03g5d9r

GotlandsMusiken has once again become the marching band for P18 regiment on Gotland. The task is a complement to GotlandsMusikens ordinary operations.
"I enjoy playing marches, so i think it is going to be fun!" says Anna Hederstedt, french hornist at GotlandsMusiken.

Listen to the interview from P4 Gotland here: https://sverigesradio.se/artikel/p18s-musikkar-ateruppstar
or read the paper here: https://helagotland.se/kultur-noje/artikel/gotlandsmusiken-blir-musikkar-for-forsvaret--ser-framemot-manga-hogtidsstunder/r03g5d9r