PREVCLOSE XNEXT

Partners

Länsteater Gotland är vår syster i den regionala scenkonsten som vi ofta samarbetar med.

Musikaliska Sällskapet är en arrangörsförening för klassisk musik.

Kulturföreningen Roxy är en arrangörsförening för t.ex. folk- och världsmusik, jazz och rock. Samarbete främst med Jazzklubben.

Uppsala Universitet – Campus Gotland är en viktig utvecklingsmotor för ön och en samlingsplats för målgruppen unga vuxna, där vi är glada att kunna hjälpa till med att musiksätta campus, främst genom att organisera de större musikensemblerna.

Gotlands Musikalkompani är en unik och mycket framgångsrik socio-musikalisk plattform för Gotlands musicerande och agerande ungdom, där vi medverkar i årliga musikaluppsättningar.

Gotlands Tonsättarskola är en framgångsrik och Sverigeunik postgymnasial utbildning för aspirerande kompositörer. Via workshops och coachning medverkar vi i uruppförandena av nya kompositioner i den årliga festivalen “Ljudvågor”.

Kulturskolan Gotland är den utbildningsinstitution som bl.a.formar många av framtidens musiker på ön. Särskilt viktigt är samarbetet att skapa intresse för orkesterinstrumenten.

Studieförbunden Bilda och Studiefrämjandet är våra partners i olika ungdomsproduktioner som t.ex. Musik Direkt/Imagine.

Musicano Music fångar upp gotländska musiktalanger, producerar och guidar dem mot en professionell popkarriär. Vi har låtit arrangera några “Raise”-låtar för akustiska orkesterinstrument och backtracks.

Östgötamusiken är länsmusiken i Östergötland. Vi har genom åren samarbetat genom musikerutbyte. Den största produktionen vi gjort tillsammans är Carmina Burana (2016).

Estrad Norr är länsmusiken i Jämtland. GotlandsMusikens Brass har varit flitiga gäster i Jämtland de senaste åren då de gjort skolkonserter över hela länet. Estrad Norr var även medproducenter i Carmina Burana som avslutades med en konsert i Mötesplats Oviken.

Riksförbundet Unga Musikanter
Regional Musik i Sverige
Sveriges Orkesterförbund

Partners

Länsteater Gotland is our sister in the regional performing arts that we often collaborate with.

Musikaliska Sällskapet is an organizing association for classical music.

Kulturföreningen Roxy is an organizer association for e.g. folk and world music, jazz and rock. Collaboration mainly with the Jazz Club.

Uppsala Universitet – Campus Gotland is an important development engine for the island and a gathering place for the target group of young adults, where we are happy to be able to help with setting the campus music, mainly by organizing the larger music ensembles.

Gotlands Musikalkompani 
is a unique and very successful socio-musical platform for Gotland's musicianship and acting youth, where we participate in annual musical sets.

Gotlands Tonsättarskola is a successful and Sweden-only post-secondary education for aspiring composers. Through workshops and coaching we participate in the premieres of new compositions in the annual festival "Sound waves".

Kulturskolan Gotland 
is the educational institution that, among other things, shapes many of the musicians of the future on the island. Particularly important is the collaboration to create interest in the orchestral instruments.

Studieförbunden Bilda och Studiefrämjandet are our partners in various youth productions such as Music Direct / Imagine.

Musicano Music captures Gotland's musical talents, produces and guides them towards a professional pop career. We have arranged some "Raise" songs for acoustic orchestral instruments and backtracks.

Östgötamusiken is the county music in Östergötland. Over the years, we have collaborated through the exchange of musicians. The biggest production we made together is Carmina Burana (2016).

Estrad Norr is the county music in Jämtland. GotlandsMusikens Brass has been frequent guests in Jämtland in recent years as they have done school concerts all over the county. Estrad Norr was also a co-producer in Carmina Burana, which ended with a concert in Mötesplats Oviken.

Riksförbundet Unga Musikanter
Regional Musik i Sverige
Sveriges Orkesterförbund

  MEDIA

Video

Audio

 • Bahia Funk

  Kenneth Wernqvist & storbandet

 • Gotländsk sommarnatt

  Visby Storband & Magnus Appelholm

 • Van Palten

  & GotlandsMusikens orkester

 • Carmina Burana (2016)

  GotlandsMusikens Orkester

 • Lady B Good

  Georgie Fame & storbandet

 • Proms(2010)

  GotlandsMusikens orkester