PREVCLOSE XNEXT

Press & media

Kommunikation, PR & marknadsföring:

Jake Maczynski och Oskar Lindström

kommunikation@gotlandsmusiken.se

Fotografer:
Anna Ericsson

Bildvision

Stig Hammarstedt

Fotografens namn ska ALLTID anges vid publicering.

Logotype GotlandsMusiken

Pressbilder på våra ensembler:

Gotlands Blåsarkvintett

Gotland Jazztrio

Gotland Brass

Press & media

Communication, PR & marketing:

Carl-Henrik Fridén

tel: +46 735 351878, +46 498 264450 (vx)

kommunikation@gotlandsmusiken.se

Photograph:
Anna Ericsson

Bildvision

Stig Hammarstedt

The photographer's name must ALWAYS be stated when publishing

Logotype GotlandsMusiken