PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Press & media

Kommunikation, PR & marknadsföring:

Carl-Henrik Fridén

tel: +46 735 351878, +46 498 264450 (vx)

kommunikation@gotlandsmusiken.se

Fotografer:
Anna Ericsson

Bildvision

Stig Hammarstedt

Fotografens namn ska ALLTID anges vid publicering.

Logotype GotlandsMusiken

Press & media

Communication, PR & marketing:

Carl-Henrik Fridén

tel: +46 735 351878, +46 498 264450 (vx)

kommunikation@gotlandsmusiken.se

Photograph:
Anna Ericsson

Bildvision

Stig Hammarstedt

The photographer's name must ALWAYS be stated when publishing

Logotype GotlandsMusiken