PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Vår programbok

Här hittar du vår programbok i ett bläddringsbart format för kommande säsong.

Programboken för 19-20 är inaktuell då vi på grund av coronapandemin tvingades avsluta konsertsäsongen i förtid.

I slutet av augusti presenterar vi programboken för konsertserierna 2020-2021. Välkommen tillbaka!

Program

Here you will find our program book for the coming season, an edition you easily can scroll.

Our program book for season 19-20 is out of date since we had to cancel this concert season due to the corona pandemic.

At the end of August, we're gonna present the program book for the concert series 2020-2021. Welcome back!