PREVCLOSE XNEXT

GotlandsMusiken i skolan

Skolkonserter

GotlandsMusiken har som målsättning att alla gotländska skolelever på låg- och mellanstadiet ska få en musikalisk upplevelse av någon av GotlandsMusikens ensembler varje läsår.
Läs mer här: Skolkonserter

Skolmusikaler

Ett roligt sätt att få barn att vara aktiva deltagare! GotlandsMusiken har ett digert utbud av korta musikaler som de erbjuder alla skolklasser på Gotland.
Läs mer här: Skolmusikaler

Rösträtt – sång på förskolan

GotlandsMusiken ansluter under 2021 till det nationella projektet rösträtt som verkar för att barn ska få sjunga i sin egna tonart och att sång ska få ta plats på förskolan. Hur projektet kommer se ut på Gotland är inte helt bestämt men du kan se en film och läsa mer om hur det nationella projektet ser ut här: Rösträtt

Påverka vad vi gör!

Jobbar du inom eller går du i skolan så hoppas vi att du vill vara med och påverka vilka skolproduktioner som GotlandsMusiken ska göra framöver. Hör av dig med dina tankar eller idéer till vår barn och unga producent Vera Kebbe: vera.kebbe@gotlandsmusiken.se