PREVCLOSE XNEXT

Skolkonserter

GotlandsMusiken har som målsättning att alla gotländska skolelever på låg- och mellanstadiet ska få en musikalisk upplevelse av någon av GotlandsMusikens ensembler varje läsår.

De tre ensemblerna utformar individuellt olika slags program som innehåller både elementär instrumentkännedom till genrespecifika musikaliska djupdykningar. Alla skolkonserter äger rum på respektive skola. Ensemblerna anpassar låtval efter yttre omständigheter så som akustik och gruppstorlek för att maximera utbytet av konserten.

Eleverna bjuds in att vara delaktiga i ofta livliga diskussioner om musik och GotlandsMusikens Brass erbjuder även eleverna att få prova instrumenten.

Producent för skolkonserter är Lennart Löfgren.

School concerts

GotlandsMusiken's aim is for every school pupil on Gotland, from primary up to sixth grade, to see a performance given by one of our ensembles each school year.
Our three core ensembles create concerts designed to introduce the different instruments of the group and to take the audience deeper into the music. Concerts for school groups take place in the school with each ensemble able to adapt their repertoire to the acoustics of a room, group size or age in order to maximise the educational impact. Students are encouraged to participate in often lively and open minded discussions about music.
Our brass group also gives participants the opportunity to try out the instruments themselves.

Producer:
Lennart Löfgren.