PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Skolmusikaler

är ett roligt sätt att få barn att vara aktiva deltagare! GotlandsMusiken har ett digert utbud av korta musikaler som de erbjuder alla skolklasser på Gotland.

Till varje musikal finns det noter, någon form av manus och en inspelning att öva till. När eleverna känner sig redo är det dags för föreställning. Då kommer någon av GotlandsMusikens ensembler och backar upp eleverna musikaliskt på plats.

Föreställningarna är mycket uppskattade och stärker både eleverna musikaliskt och gruppen som sådan – ”vi kan”-känslan!

School musicals

is a fun way to get kids to be active participants! GotlandsMusiken has a huge selection of short musicals that they offer all school classes on Gotland.

For each musical there are notes, some kind of script and a recording to practice. When the students feel ready, it is time for a performance. Then one of GotlandsMusikens ensembles comes and backs up the students musically on the spot.

The performances are greatly appreciated and strengthen both the students musically and the group as such - the "we can" feeling!