PREVCLOSE XNEXT

Musiksommarjobbet

Jobbet är i samarbete med Region Gotland 15 – 19 åringar skrivna på Gotland.

Foto: Ulrika Uusitalo Fernholm/Sveriges Radio

Drömmer du om att bli artist, kanske skriver du egen musik eller kanske spelar du i ett band? Jobba som skapande musiker där du utvecklas genom workshops och genom att driva ditt egna musikprojekt. Arbetet består av marknadsföring, planering, skapande, uppträdande för publik mm. 

Ett inspirerande och lärorikt sommarjobb som involverar samverkan med de övriga kultursommarjobben samt olika former av presentation, redovisning eller uppförande.

Period 11 juni – 2 juli

Vanligtvis arbetstid mellan kl 10 – 16:30. Medtag lunch.

Totalt 90 arbetstimmar 

Ansök till jobbet här: www.gotland.se/feriejobb

Att jobba som musiker innebär i de flesta fall att lön inte finns utan att du lever på gaget du får när du spelar och på ersättningar för att din musik används på olika sätt. Men det går även att ansöka om arbetsstipendium för att ha en inkomst när du gör nya projekt. Detta sommarjobb kan ses som ett sådant arbetsprojekt, där du får lön för att arbeta med ett projekt som musiker.

Ingen erfarenhet krävs för det här jobbet, inför en arbetsuppgift du aldrig gjort tidigare så får du en genomgång och minst en handledare finns tillgänglig om du vill ha hjälp. Ni kommer jobbar i mindre grupper men vi kommer även ha workshops och genomgångar i stor grupp inom musiksommarjobbet men också med det andra kultursommarjobben. 

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

  • Workshops som ger dig olika verktyg för att skapa din musik, plan och marknadsföring.
  • Göra en arbetsplan konstnärligt, kortsiktigt och långsiktigt.
  • Ta fram marknadsföringsmaterial såsom affischer, texter och pressfoton. 
  • Skapa musik, egenskriven eller egna tolkningar av covers.
  • Producera och arrangera din musik.
  • Planera konsert, uppförande eller annan typ av redovisning. 
  • Sharing, att visa sin musik för varandra och ge positiv feedback.
  • Avslutningsvis utföra konserten/uppförandet/redovisningen som du planerat i din grupp.