PREVCLOSE XNEXT
18 december

Vi är med och firar Musikens år 2021

Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och gör det med ett musikens år hela 2021. För att lyfta jubileumsåret och musiklivet i en samhällelig kontext ingår nu Folk och Kultur och Kungl. Musikaliska Akademien ett partnerskap. Partnerskapet tar sig i uttryck genom ett nyskrivet invigningsuppförande och ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén.

Folk och Kultur håller sitt årliga kulturpolitiska konvent digitalt 2021, där representanter från alla delar av kultur, näringsliv och politik möts och inspireras kring kulturens betydelse i samhälls-och demokratiutvecklingen. Här har musiken en viktig del, och nu ingår Folk och Kultur partnerskap med Kungl. Musikaliska Akademien för att tillsammans lyfta musikens år.
Konventet kommer att invigas med ett uruppförande med musikorganisationer från hela landet.

– För Regional musik i Sverige är detta en fantastisk möjlighet att manifestera musikens roll och betydelse över hela vårt land. Jag är glad att samtliga 23 regionala musikinstitutioner är med och inviger nästa års Folk och Kultur, och att samtidigt slå ett slag för Musikens år 2021, säger Dag Franzén ordförande i musikchefskollegiet och direktör för
Gotlandsmusiken.

Läs hela pressmeddelandet här