STÄNG
Clarion Hotel Wisby Destination Gotland ABF GEAB Gotlands Media Sparbanken Gotland Länsförsäkringar Gotland Naprapatcenter Järn AB Södertorg Frendo Databyrån STÄNG

SAMVERKAN

Gotlandsmusiken och Gotlands Tonsättarskola

Gotlandsmusiken och Gotlands Tonsättarskola har haft ett tätt samarbete ända sedan utbildningen startade hösten 1995. I december samma år genomfördes den första elevkonserten kallad Musikalisk Vernissage och landshövding Torsten Andersson invigningstalade. Sedan dess har skolan varit en viktig del i ubildningsledet för många av dagens framstående svenska kompositörer. Till lärarna hör några av Sveriges mest spännande och kunniga tonsättare och pedagoger. Till exempel undervisade Sven-David Sandström i komposition fram till 1999 då han blev professor i Bloomington, Indiana, USA. Genom åren har utbildningen lockat elever från Sverige, Norge, Finland, Estland, Bangladesh, USA och Brasilien.

Under elevernas läsår har de flera workshops tillsammans med oss under vilka de får tillfälle att lära känna våra musiker och deras instrument. Eleverna skriver även musik för våra musiker och har då möjlighet att ställa frågor kring, samt experimentera med sitt material i ett tryggt forum. Samarbetet ger en unik möjlighet till ömsesidigt lärande både för eleverna och för våra musiker. 

Arbetet utmynnar i att våra musiker medverkar på skolans årliga festival Ljudvågor. Under fyra dagar lockas tonsättare, musiker, media och andra musikintresserade till Visby för runt 50 uruppföranden av de studerandes egen musik. Festivalen produceras helt av de studerande och deras kompositioner framförs både av professionella musiker och musikstuderande.

tonis@gotlandsmusiken.se